Op vrijdag 15 april 2005 komt de zaak van het gemeenteraadslid van de
gemeente Tynaarlo voor bij de politierechter van de rechtbank Assen.
Het raadslid wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim in de
procedure voor de herbenoeming van de inmiddels voormalig burgemeester
van de gemeente Tynaarlo.

Het raadslid wordt vervolgd wegens handelen in strijd met artikel 272
van het Wetboek van Strafrecht, schending van de geheimhoudings-plicht.
De maximale straf is een gevangenisstraf van à©à©n jaar of een geldboete
van 11.250 euro. De zaak is in eerste aanleg op 12 maart 2004 behandeld
bij de rechtbank Assen. Het Openbaar Ministerie (OM) werd toen niet
ontvankelijk verklaard i.v.m. het ontbreken van een klacht. Bij arrest
van 7 maart 2005 heeft het gerechtshof gesteld dat een klacht in deze
zaak niet nodig was en is de zaak in zijn geheel terugverwezen naar de
rechtbank in Assen voor inhoudelijke behandeling. Het gemeenteraadslid
is inmiddels op de hoogte gesteld van de zittingsdatum.

Bron: Openbaar Ministerie