(Persbericht) Samenwerking behelst 5-jarig NextStepcontract voor loopbaanoriëntatie en - begeleiding in MBO

Rotterdam, 16 juni 2011 Zadkine en ProAccretio hebben gisteren contractueel vastgelegd om gedurende vijf jaar samen te werken. NextStep, het digitale platform van ProAccretio, is eerder dit jaar al door Zadkine in gebruik genomen. De goede resultaten van deze nieuwe manier van loopbaanoriëntatie en -begeleiding hebben geresulteerd in deze langdurige samenwerking. MBO-studenten worden nu beter geholpen in het maken van bewuste en kansrijke keuzes tijdens en na hun opleiding.

à¢â‚¬Å“Iedere jongere staat voor de keuze: ga ik doorleren of werken, ga ik voor een combinatie van beide of ga ik een eigen onderneming oprichten? NextStep stelt jongeren centraal en helpt ze tijdens hun opleiding met dit keuzeproces. Dat is precies waar de student behoefte aan heeft, want eerder zagen zij vanwege de hoeveelheid informatie door de bomen het bos niet meer. Met NextStep krijgen jongeren van partijen zoals UWV, KvK, Colo en de gemeente betrouwbare en relevante informatie aangedragen om deze stap weloverwogen te kunnen zettenà¢â‚¬, aldus Andrea Kaim, directeur Zadkine Oost.

Jurek Cislo, mede-initiatiefnemer van NextStep: à¢â‚¬Å“Na het behalen van het diploma vallen jongeren nog te vaak tussen wal en schip, omdat ze onvoldoende voorbereid zijn op hun volgende stap. Zadkine loopt voorop met haar visie op loopbaanoriëntatie en -begeleiding. We vinden het fantastisch dat Zadkine verder kijkt dan het diploma en met NextStep ook de aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding bevordert.à¢â‚¬

-------
Noot voor de redactie
Een foto van de contractondertekening is op aanvraag beschikbaar.

Over NextStep
NextStep is het eerste loopbaanprogramma in de vorm van een digitaal platform dat zich richt op het middelbaar beroepsonderwijs. NextStep ondersteunt de loopbaanoriëntatie- en begeleiding van MBO-studenten tijdens en na de studie. In een raamwerkconstructie krijgen MBO-studenten informatie aangedragen door externe partijen, zoals UWV, COLO, DUO en KvK, die inzicht geeft in de consequenties van hun keuze. NextStep verbindt hiermee de externe partijen in hun aanpak richting de student. Het programma voorkomt werkloosheid na een MBO-opleiding, verbetert de aansluiting op vervolgonderwijs en zorgt dat er betere keuzes worden gemaakt.

Het programma is à©à©n van de loopbaanprogramma‘˜s van ProAccretio. De andere loopbaanprogramma‘˜s van ProAccretio zijn VerderKijker, TakeOff, FlyingHigh en FastForward en richten zich respectievelijk op het primair onderwijs, het VO, het HBO en (vroegtijdige) schoolverlaters. De programma‘˜s dienen als verbinding tussen de opleidingsinstellingen en hebben een gelijke structuur, maar een inhoud die specifiek gericht is op het soort onderwijs of de fase waarin de student zich bevindt. Zie www.proaccretio.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Pauline van Die
Tel. 06-461 827 96
[email protected]