Voor het vierde kwartaal van 2006
verwachten de zakelijke dienstverleners een verdere groei van hun
personeelssterkte. De zakelijke dienstverlening is goed voor
ongeveer een achtste van alle banen in Nederland en speelt een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dat
blijkt uit een onderzoek door het CBS.

Branche goed voor kwart van alle
vacatures

Aan het eind van het derde kwartaal van
2006 stonden in de zakelijke dienstverlening 51 duizend vacatures
open. Dat komt neer op ruim een kwart van alle vacatures in
Nederland. Voor een eerste indicatie van het verdere verloop kan
worden gekeken naar de verwachte personeelssterkte van de zakelijke
dienstverleners.

De verwachte personeelssterkte door de
ondernemers in de zakelijke dienstverlening vertoont een sterke
samenhang met het aantal vacatures in deze branche. De ondernemers
verwachten voor het vierde kwartaal een verdere groei van de
personeelssterkte. Het aantal vacatures zal daarmee waarschijnlijk
ook in het vierde kwartaal van 2006 op een hoog niveau blijven.

Conjunctuurgevoelig

De zakelijke dienstverlening is een van de
trekkers van het herstel van de werkgelegenheid. Bij een
aantrekkende economie ontstaan hier veel extra banen. Dit blijkt
uit het aantal openstaande vacatures in deze branche. Deze
vacatures zijn de laatste drie jaar sneller toegenomen dan het
totale aantal vacatures in Nederland.

Het omgekeerde geldt echter ook. In
perioden van economische neergang daalt het aantal openstaande
vacatures in de zakelijke dienstverlening sterker dan in andere
bedrijfstakken. Hieruit blijkt dat de zakelijke dienstverlening erg
belangrijk is voor het volgen van de ontwikkelingen in de totale
arbeidsmarkt.

bron:CBS