Minister Zalm over het H-woord in Eigen Huis Magazine: 'De woningmarkt zit niet op slot vanwege de belastingen' 

    
In een exclusief interview met Eigen Huis Magazine, het maandblad van
Vereniging Eigen Huis, geeft minister Zalm zijn ongezouten mening over
het onderwerp hypotheekrenteaftrek. 'Wij gaan niet aan de afschaffing
van de hypotheekrenteaftrek. Als andere partijen andere opvattingen
hebben, dan moet ieder dat voor zich weten'.  
 
Hypotheekrenteaftrek is niet het favouriete gespreksonderwerp van Zalm.
In het officieus gevoerde 'H-debat' blijft hij onverzettelijk bij zijn
standpunt dat er geenzins aan de regeling mag worden getornd. De
fiscale tegemoetkoming is volgens Zalm een prima instrument om het
eigenwoningbezit te bevorderen. 'De woningmarkt zit niet op slot
vanwege belastingen. In Nederland hebben we, na de aanpassingen die we
doorvoerden op de hypotheekrenteaftrek, een toegesneden regeling op het
verkrijgen van een eigen huis. Ik ben er een zeer groot voorstander van
dat mà©à©r Nederlanders een eigen huis kunnen verwerven', aldus
Zalm.   
 
Disussiëren over mogelijke veranderingen van de renteaftrek vindt hij
dan ook onzinnig. 'Hoor eens, er zijn mensen die beginnen over
afschaffing van het koningshuis. Moet ik daar dan ook over gaan praten?
Nee, want ik ben và³à³r het koningshuis. En ik ben và³à³r de
hypotheekrenteaftrek. Wij gaan niet aan de republiek en wij gaan niet
aan de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek'.  
 
Zalm is het duidelijk oneens met Vereniging Eigen Huis, die vreest dat
de renteaftrek tot inzet van politiek stuntwerk wordt gemaakt bij de
volgende verkiezingen. De vereniging zet zich in voor waardebehoud van
de woning en een goed functionerende woningmarkt. Renteaftrek is
daarbij een heel belangrijk element, maar niet het enige dat telt.
Zalm: 'Ik begrijp er dan ook niets van dat Vereniging Eigen Huis zegt
dat de hypotheekrenteaftrek-discussie moet worden 'ingebed' en
'ingekaderd' in een breder debat. We moeten gewoon aan het huidige
systeem vasthouden. Moet je mij horen, ik moet mijn eigen vereniging
beginnen. De alternatieve Vereniging Eigen Huis'.  
   
Het opmerkelijke interview met minister Zalm is in zijn geheel te lezen op www.eigenhuis.nl/ehmzalm. Meer informatie over de opvatting van Vereniging Eigen Huis over hypotheekrenteaftrek vindt u op www.eigenhuis.nl/hypotheekrenteaftrek.  

Bron: Vereniging Eigen Huis