Een goed investeringsklimaat, verkleining van de risico's en kosten van zakendoen en het slechten van de belemmeringen voor de start van nieuwe ondernemingen zijn de sleutel voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen. De kosten ervan zijn relatief laag en de opbrengsten hoog. Aldus minister Zalm vandaag op de ABCDE-conferentie van de Wereldbank in Amsterdam. 

In zijn speech schetst minister Zalm de in de loop der tijd heersende opvattingen over ontwikkelingseconomie. Op dit moment is de heersende opvatting in deze tak van economie dat er sprake moet zijn van prijsstabiliteit en een goed economisch beleid. In zijn speech gaf minister Zalm aan dat 'institution building' minstens net zo belangrijk is. Daarbij heeft hij gewezen op een aantal Wereldbank-analyses die in dezelfde richting wijzen. 
Ook eigendomsrechten zijn van groot belang omdat het garanderen van eigendomsrechten veel 'dood kapitaal' beschikbaar maakt, bijvoorbeeld als onderpand voor leningen. 
Ten slotte wees minister Zalm nog op de ervaringen in verschillende landen, Nederland niet in de laatste plaats, bij het reduceren van administratieve lasten en bureaucratie. In ontwikkelingslanden, nog veel meer dan in de ontwikkelde landen, vormen deze een belangrijke barriere voor (startende) bedrijven. Hij riep ontwikkelingslanden dan ook op werk te maken van het wegnemen van deze barrià¨res. 
Het inzetten op het bereiken van dit soort doelen zorgt er ook voor dat hulpgelden in het kader van ontwikkelingshulp beter kunnen worden besteed. 

bron:MinFin