VVD minister Zalm heeft voorgesteld de uitvoering van de WW onder te brengen bij de gemeenten omdat die er in geslaagd zijn heel veel mensen met een bijstandsuitkering uit de uitkering te zetten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) is blij met de minister.

De VNG vindt het vertrouwen dat minister Zalm in de gemeenten toont terecht. Sinds de invoering van de WWB zijn minder mensen van bijstand afhankelijk. Minister Zalm erkent met zijn uitspraken de voordelen van decentraal beleid voor het rijk. De financiële voordelen van de WWB komen nu volledig bij het rijk terecht. Die moeten tenminste voor een deel naar gemeenten vloeien. 
 
Dat zal ook het geval moeten zijn met de financiële voordelen, als de WW bij de gemeenten wordt ondergebracht.  
 
De suggestie van minister Zalm is volgens de VNG de moeite van het onderzoeken waard. Dat voorstel brengt voor de burger verschillende uitkeringen in à©à©n loket samen. Als gevolg hiervan kunnen de gemeenten de dienstverlening aan de burger verbeteren. 
De VNG is bereid de mogelijkheden en voorwaarden van het voorstel met het kabinet en met de sociale partners in de Raad voor Werk en Inkomen te bespreken.  
 
bron:VNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular