Onder het motto 'Bezuinigen kun je zelf'
heeft het ministerie van Financiën een ideeënbus op
internet geopend. Hier kunnen mensen hun bezuinigingstips voor de
overheid kwijt. De beste ideeën komen in de Miljoenennota. Ook
is het mogelijk om op ideeën van andere bezoekers te
reageren.

Alle ideeën worden bekeken en een
selectie ervan gaat naar de jury. De beste ideeën die tot een
besparing leiden, worden opgenomen in de Miljoenennota.De
ideeënbus sluit op 16 maart 2007.

Aanleiding was een verzoek van de Tweede
Kamer om een ideeënbus voor rijksambtenaren op internet te
openen. Minister Zalm (Financiën) besloot de ideeënbus
voor iedereen open te stellen.

Meer
informatie:www.bezuinigenkunjezelf.nl

bron:MinFin