De Koninklijke Christelijke Zangersbond
(KCZB), de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in
Nederland (KBZON) en het Koninklijk Nederlands Zangersverbond
(KNZV), hebben in onderling overleg besloten om af te zien van
deelname aan de manifestatie 'Bouwen aan Nederland' ter
gelegenheid van de viering van het 200 jarig bestaan van het
predikaat 'Koninklijk' in 2007. Nu deze manifestatie op 19
januari van start is gegaan, hebben zij behoefte hun standpunt naar
buiten te brengen

Hoewel de drie Koninklijke zangersbonden
de oprechte intentie hadden om hun medewerking aan deze
manifestatie te verlenen en zij ook ruim een jaar hebben
deelgenomen aan het voorbereidende overleg, is besloten af te zien
van verdere medewerking.

De belangrijkste reden voor dit besluit is
dat de professionele muziekwereld, geen plek wilde inruimen voor
een kwalitatieve artistieke bijdrage van de amateur koorwereld en
dat men op de, medio 2006, in een brief gestelde kritische vragen
nog steeds geen schriftelijk antwoord heeft willen geven. De
besturen van de drie bonden, die maar liefst 130.000 aangesloten
zangers vertegenwoordigen, zijn uiterst teleurgesteld dat hun
wensen binnen het comité op geen enkele wijze bespreekbaar
waren wegens de dwingende eisen van de professionele
muziekwereld.

De drie zangersbonden betreuren
bovengenoemde gang van zaken zeer, te meer nu daardoor
onvermijdelijk wordt dat een groot deel van de culturele
samenleving in Nederland geen 'acte de présence' kan geven
bij de manifestatie 'Bouwen aan Nederland'.

bron:KCZB