Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het
zeearendjong dat op 15 april in de Oostvaardersplassen (FL) is
geboren een vrouwtje is. Het DNA-onderzoek is uitgevoerd op een
veer die 24 mei is meegenomen tijdens het ringen van het
zeearendjong. Het zeearendjong krijgt geen naam. Staatsbosbeheer
geeft in het wild levende dieren geen eigennaam.

Het Dr. Van Haeringen Laboratorium BV in
Wageningen heeft de DNA-analyse uitgevoerd. Het resultaat van het
DNA-monster is vergeleken met referentiemonsters van zeearenden
waarvan het geslacht bekend is. Hieruit bleek dat de jonge zeearend
een vrouwtje is. Het DNA-monster zal door onderzoeksinstituut
Alterra, dat het wetenschappelijk onderzoek naar de zeearend
uitvoert, worden bewaard voor eventueel genetisch onderzoek aan de
zeearendpopulatie in Europa.

De zeearend (Haliaeetus albicilla) is de
grootste arend van Europa. Een zeearend leeft van aas, vogels en
vis. De vogel leeft bij voorkeur in een uitgestrekt, waterrijk
gebied zoals de Oostvaardersplassen. Vorig jaar werd voor het eerst
sinds mensenheugenis een zeearendjong geboren. Het jong van vorig
jaar is niet geringd waardoor het geslacht ook onbekend is omdat
het een eerste - dus kwetsbare - broedpoging van een relatief jong
zeearendvrouwtje betrof.

Bij het zeearendnest hangt een webcam
waardoor de zeearendfamilie via de site te volgen is. Hierdoor kan
iedereen dagelijks genieten van de vorderingen in het nest.
Staatsbosbeheer kan het nest bewaken, en er worden gegevens
verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Zo was er te
zien dat er verschillende paarmomenten waren. Het vrouwtje begon op
9 maart te broeden en op 15 april (na 38 dagen) werd de tweede
Nederlandse zeearend geboren.

bron:Staatsbosbeheer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular