Drie maanden na de Tsunami, zijn vorige week 500 fietsen uitgereikt aan kinderen in Batticaloa. De uitreiking van de fietsen was een grote belevenis. De mensen zijn blij dat het door dit soort acties tastbaar is dat er aan hen wordt gedacht.

"Het fietsenproject in het Batticaloa District heeft een grote impact op de bevolking", aldus Janny Fioole vanuit Sri Lanka. De Middelburgse van Stichting Van Hand tot Hand brengt in overleg met de Srilankaanse autoriteiten wederopbouwprojecten voor Zeeland in kaart en voert die uit. "Van alle kanten hoorden we, dat dit nu eens iets heel tastbaars was".

De fietsen werden uitgereikt aan 271 jongens en 229 meisjes tussen 12 en 23 jaar, die bij de Tsunami hun bezittingen en à©à©n of beide ouders verloren hebben.

De manifestatie in het National Youth Service Center was een bijzondere belevenis. Vele mensen waren op de uitreiking af gekomen en toonden hoe blij ze waren met de fietsen als tastbare blijk van aandacht. Een deel van de jeugd kan weer naar school. De fietsen betekenen hoop en dat hebben de mensen hard nodig.
 
Dit project is gerealiseerd in overleg met de plaatselijke Kamer van Koophandel
(Anuradhapura District Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ACCIA)) en het National Youth Service Center (NYSC).

De fietsen zijn gemaakt in een Sri Lankaanse fietsenfabriek met de naam Lumala.
De fietsen - met een totaalwaarde van à¢?¬ 25.000 - zijn bekostigd door de provincie Zeeland.
Alle fietsen zijn voorzien van een sticker met de logo's van de ACCIA, NYSC, Stichting van Hand tot Hand en Provincie Zeeland (zie bijgevoegde foto). 
 

bron: Provincie Zeeland