De Zeelandbrug is voor het wegverkeer gestremd in de nacht van maandag 18 april op dinsdag 19 april 2005 van 00.00 uur tot 05.00 uur voor werkzaamheden aan de laagwerker. Het verkeer wordt geadviseerd tijdens de stremming een andere route te kiezen. Bij de Zeelandbrug en de toeleidingswegen worden informatieborden geplaatst en wordt een omrijroute aangegeven via de Stormvloedkering. Voor bijzondere situaties is het mogelijk ambulances te laten passeren.

Werkzaamheden aan de laagwerker van de Zeelandbrug zijn eerder in week 15 opgestart. Een laagwerker is een constructie die speciaal voor de Zeelandbrug is ontworpen en om de brug is gebouwd. Hierdoor kan de onderhoudsdienst vanaf de kant van het fietspad onder de brug komen. Eerder deze week is de laagwerker gedeeltelijk gedemonteerd. Inmiddels is men bezig om dit onderdeel te herstellen. Volgens planning wil men de laagwerker na het weekend weer terugplaatsen. Om dit uit te kunnen voeren is een nachtelijke stremming noodzakelijk.

bron:Provincie Zeeland