Er komen nieuwe regels voor regionale en kleine burgerluchthavens én voor militaire luchthavens. Dit staat in het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) dat de staatssecretarissen Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en Van der Knaap van Defensie naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In het wetsvoorstel wordt onder meer geregeld dat provincies bevoegdheden krijgen over burgerluchthavens. Het gezag over Schiphol blijft bij het Rijk.

Het wetsvoorstel RBML legt met betrekking tot burgerluchthavens de besluitvorming over de milieuruimte van een vliegveld en de gevolgen voor de inrichting van de omgeving bij de provincies. Het voorstel sluit aan bij de wens van het kabinet om verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij lagere overheden te leggen; decentraal wat kan, centraal wat moet.
Staatssecretaris Schultz wil met het wetsvoorstel ook de normering voor geluid aanpassen en de huidige geluidszones vervangen door handhavingspunten. Met nieuwe instrumenten wordt de geluidsbelasting door de regionale en kleine vliegvelden eenvoudiger gehandhaafd. De wet zorgt er tevens voor dat besluitvormingsprocedures eenvoudiger en sneller verlopen. Tenslotte worden de verantwoordelijkheden van de luchtvaartsector en overheid duidelijker gescheiden. De overheid stelt randvoorwaarden aan veiligheid en milieu en de beheerder kan de luchthaven naar eigen inzicht exploiteren.
Ook voor militaire luchthavens wordt de regelgeving aangepast. Debesluitvormingsprocedures worden eenvoudiger en de regels voor het medegebruik door burgerluchtvaart worden verbeterd. Hierdoor kan bijvoorbeeld voor burgerexploitant Eindhoven Airport N.V. een eigen geluidsruimte worden vastgesteld. Daarnaast kunnen milieurandvoorwaarden worden vastgesteld voor militaire helikopterlandingsplaatsen.
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular