(Persbericht) Zelfbouw

Heeft u plannen om een nieuwbouw woning te gaan bouwen of wilt u uw huidige woning grondig gaan verbouwen of uitbreiden. Met zelfbouw kiest u in alle gevallen voor uw manier van bouwen. U bepaald hoe uw woning er uit komt te zien. U bepaald de kleuren, materialen, de vormgeving en uiteindelijk met welke aannemer u uw bouwplannen wilt gaan uitvoeren.
Dit proces kunt u alleen doen, deels laten begeleiden of geheel laten begeleiden. voor tarieven zie http://hzbouwadvies.nl/Tarieven.php

Begeleiding bouwplannen initiatieffase.
HZbouwadvies is een onafhankelijk bureau die u vanaf het eerst idee kan begeleiden met het realiseren van uw bouwwensen. Wij ondersteunen u met het maken van de juiste keuzes op gebied van duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit, energiezuinigheid, etc, etc. Tijdens dit proces komen keuzes van materialen, vorm, stijl van uw woning aan bod.

Stap 1. PVE.
Om van ideeen de eerste stap te maken naar een bouwplan, is het goed uw wensen en eisen op papier te zetten. Dit heet een Programma Van Eisen. Laat u bij het beschrijven van uw wensen, eisen en ideeën niet belemmeren door functionele aspecten die dit niet mogelijk zouden maken. Durf te dromen.

Stel zoveel mogelijk vragen, waar moet bijvoorbeeld de keuken aan voldoen, op welke etage komt de keuken, hoe groot is de keuken, hoe wordt de indeling van de keuken gemaakt, is het een open keuken, moet de keuken direct in verbinding staan met andere ruimtes, hoe is de afwerking, kortom veel vragen waar een antwoord op moet komen.
Wij kunnen u hierin begeleiden, wij hebben hiervoor een checklist om u wegwijst te maken en om u te helpen met het stellen van de juiste vragen.

Stap 2. Het ontwerp.
Welke bebouwingsrichtlijnen en welstandscriteria gelden voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Bij nieuwbouwplannen is er vaak een beeldkwaliteitplan voor het gebied waarin omschreven staat aan welke eisen en vormgeving het gebouw moet voldoen. Deze vastgestelde regels zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van de buitenzijde van uw woning.
Met deze uitgangspunten en het PVE kunnen uw bouwplannen op papier gezet worden. Om u een goed inzicht van de bouwplannen te geven, zullen de nodige perspectief en plattegrond tekeningen gemaakt worden. Als de klant het wenst is het zelfs mogelijk om van de bouwplannen een maquette te maken.

Stap 3. De bouwvergunning.
Als het ontwerp definitief is, worden de tekeningen en berekeningen gemaakt voor de aanvraag bouwvergunning. Tijdens deze fase zullen de bouwplannen bouwkundig en constructief uitgewerkt worden. De plannen worden getoetst aan de regelgeving van het bouwbesluit. Eventuele wijzigingen die hieruit voortvloeien worden met u besproken en aangepast.

Stap 4. Uitvoeringsfase.
Bij verlening van de bouwvergunning kunnen de bouwvergunningtekeningen verder uitgewerkt worden, zodat een aannemer precies weet hoe het gebouw gebouwd moet worden. Met deze uitvoeringstekeningen kunnen bij verschillende aannemers offertes opgevraagd worden.

Stap 5. Bouwtoezicht.
Om het gewenste resultaat en de kwaliteit te waarborgen is het verstandig om toezicht te laten houden. Het tijdig signaleren van dreigende onvolkomenheden in de bouw of tussen verschillende bouwaannemers is de taak van een toezichthouder. Het voorkomt gebreken en bespaart u ergernis van vertraging, meerwerk en onnodig kwaliteitsverlies.
Een goed toezichthouder heeft kennis van zaken en weet op een adequate wijze met de aannemers te communiceren en problemen op te lossen.

Stap 6. Oplevering.
Als alle stappen goed doorlopen zijn moet de oplevering geen probleem zijn. De bouwkundige overdracht kunnen wij geheel voor u begeleiden en verzorgen, zodat u zorgeloos van uw nieuwe of verbouwde woning kan genieten.

voor contact gegevens mbt zelfbouw zie www.hzbouwadvies.nl