DEN HAAG, 23 november 2004 - De Vereniging Platform Zelfstandige
Ondernemers (PZO) is zeer verheugd dat de Tweede Kamer vandaag met
algemene stemmen heeft ingestemd met de wet voor de nieuwe Verklaring
Arbeidsrelatie (VAR)
. Daarmee lijkt de weg vrij voor de al langer
gevraagde duidelijkheid và³à³raf voor opdrachtnemers en hun
opdrachtgevers per 1 januari 2005. 

 
Vorige week werd de stemming over het wetsvoorstel uitgesteld, omdat
minister De Geus eerst overleg wilde voeren met de ministerraad over
een door de Kamer aangenomen amendement van VVD, PvdA, D66 en LPF. Het
amendement creëerde de mogelijkheid de rechtsgevolgen van de nieuwe VAR
ook te verbinden aan opdrachten die met een geldige VAR zijn begonnen,
maar nog tot maximaal een jaar na het einde van de geldigheidstermijn
van de VAR doorlopen. De minister heeft de afgelopen dagen een
handreiking gedaan waarmee toch tegemoet wordt gekomen aan de wens van
de Tweede Kamer, organisaties van zelfstandigen en opdrachtgevers.
Volgens PZO is de handreiking van de minister niet de meest ideale
oplossing, maar biedt het voldoende ruimte voor de praktijk.  
 
Met het wetsvoorstel voor de nieuwe VAR wordt de positie van
zelfstandige ondernemers versterkt en de rechtszekerheid van
opdrachtgevers vergroot en komt er voor beide partijen vooraf
duidelijkheid over de betaling van belasting en premies.  

Bron: PZO