De voor de Islam beschikbare zendtijd voor radio en televisie,
respectievelijk 195 en 65 uur per jaar, is gereserveerd voor de nieuw
op te richten Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd. Deze
stichting dient zo spoedig mogelijk door het Contactorgaan Moslims en
Overheid (CMO) en de Nederlandse Moslimraad (NMR) te worden opgericht.
Dit heeft het Commissariaat voor de Media vandaag besloten.
Tegelijkertijd is de zendtijdaanvraag van de Stichting Samenwerkende
Islamitische Koepel (SIK) afgewezen.  

 
In de statuten van de nieuwe stichting die ten doel heeft de zendtijd
ten behoeve van de Moslimgemeenschap in Nederland in de meest brede zin
van het woord te verzorgen, moet onder meer zijn geregeld dat de
zendtijd gelijk verdeeld wordt ten behoeve van het gedachtegoed van de
twee oprichtende organisaties. En dat er twee van elkaar onafhankelijke
programmaredacties, programmaleiders en representatieve
programma-adviesraden worden gevormd. Het bestuur van de stichting
dient te worden geleid door een onafhankelijke voorzitter en paritair
te zijn samengesteld. Er zal à©à©n uitvoeringsorganisatie zijn onder
leiding van een zakelijk directeur.  
 
Op korte termijn worden de voorzitters van CMO en NMR bij het
Commissariaat uitgenodigd om de samenwerking verder te concretiseren.

Bron: COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA