Tijdens een landelijke handhavingsactie heeft UWV in samenwerking met
een aantal gemeenten 242 dienstverbanden onderzocht. Daarbij zijn 6
personen aangehouden die ervan verdacht worden valse gegevens over hun
identiteit te hebben aangeleverd. Daarnaast heeft onderzoek van de
identiteitsbewijzen uitgewezen dat 36% vals of gestolen is. 

 
UWV heeft in het kader van deze actie samengewerkt met de gemeenten
Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht en Tilburg. Deze gemeenten hebben namen
aangeleverd van mensen die de afgelopen twee jaar vaker dan gemiddeld
aangifte hebben gedaan van vermissing van hun identiteitsbewijs à¨n die
een bijstandsuitkering ontvangen. In totaal ging het om 128 personen.
Uit een vergelijking met de bestanden bij UWV zijn 242 bijbehorende
dienstverbanden naar voren gekomen, een kwart daarvan betreft lopende
dienstverbanden, de overige driekwart afgesloten dienstverbanden.
Tijdens de actie zijn al deze dienstverbanden en de achterliggende
kopieën van identiteitsbewijzen onderzocht bij de betreffende
werkgevers.   
 
Werknemers die op het moment van de controle aan het werk waren en niet
de rechtmatige houder van het identiteitsdocument bleken te zijn, zijn
aangehouden. Van werknemers die wel de rechtmatige houder waren, zullen
de gemeenten onderzoeken of er sprake is van bijstandsfraude. Zij
worden binnenkort door de Sociale Dienst in hun gemeente verhoord,
waarna eventueel proces-verbaal wordt opgemaakt. Wanneer er sprake was
van een afgesloten dienstverband, is de werkgever om een kopie van het
identiteitsbewijs uit de administratie gevraagd.   
 
De Koninklijke Marechaussee heeft deze kopieën van identiteitsbewijzen
onderzocht op echtheid en vermissing. In totaal zijn van 168
dienstverbanden de bijbehorende kopieën onderzocht. In 7% van de
gevallen bleek het om een vals of vervalst identiteitsbewijs te gaan.
In 29% van de gevallen stond het identiteitsdocument geregistreerd als
gestolen op het moment dat het dienstverband werd aangegaan. 
 
 
Het is de vierde keer dit jaar dat UWV een actiedag ter bestrijding van
identiteitsfraude heeft georganiseerd. In totaal zijn tijdens deze vier
acties bijna 900 dienstverbanden nagetrokken. Er zijn 56 mensen
aangehouden. Van de onderzochte identiteitsdocumenten bleken er 100
gestolen te zijn en 300 vals of vervalst.   

Bron: UWV