Koninklijke Wegener en PCM Uitgevers zijn van plan om samen een nieuwe
krant uit te geven. In de joint venture worden vijf regionale
dagbladen, de Haagsche Courant/Goudsche Courant, Utrechts
Nieuwsblad/Amersfoortse Courant, Rotterdams Dagblad, Rijn en Gouwe, en
De Dordtenaar en het landelijke Algemeen Dagblad ingebracht. Zoals
aangekondigd op 8 december 2004 hebben PCM en Wegener een gezamenlijke
studie verricht. Deze studie leidde tot een businessplan, een
uitgeefconcept, een formule voor de nieuwe krant en een uitwerking van
de organisatie en de sociale gevolgen.

Voor de formule van de nieuwe krant is uitgebreid lezersonderzoek
gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat lezers steeds meer behoefte hebben
aan een toegankelijke krant die overzicht, een scherpe selectie en
verdieping biedt wegens het grote aantal beschikbare nieuwsbronnen.
Tachtig procent van de lezers gaf aan doordeweeks de voorkeur te geven
aan een compacte en snel leesbare nieuwskrant in tabloidformaat. Een
derde van de ondervraagden onder de 40 jaar geeft aan weinig tijd te
hebben om de krant te lezen. De top drie van de meest gewenste
onderwerpen in de krant is: binnenlands nieuws, grootstedelijk nieuws
en nieuws uit de lokale omgeving.

Het nieuwe krantenconcept speelt nadrukkelijk in op de
informatiebehoeften van de lezers. De krant die zes dagen in de week 's
ochtends (en in Rotterdam en Den Haag ook in de middag) verschijnt, zal
zich meer dan tot nog toe concentreren op het nieuws op verschillende
niveaus: internationaal/nationaal, regionaal en lokaal. Deze
verschillende ´nieuwslagen' worden in de krant en op de daarbij
behorende 24-uurs nieuwssite op het internet herkenbaar gepresenteerd.
Nieuwsfeiten worden toegelicht, er wordt aangegeven wat de persoonlijke
betekenis voor de lezers kan zijn en er wordt gemeld wat lezers in de
toekomst aan berichtgeving kunnen verwachten. Daarbij staat
betrouwbaarheid hoog in het vaandel.

De nieuwe krant heeft de grootste landelijke nieuwsredactie van
Nederland. Hierdoor zullen lezers meer eigen en uniek landelijk nieuws
krijgen, dat beter wordt uitgediept. Daarnaast krijgen de huidige
AD-lezers in het zuidelijk deel van de Randstad uitgebreider nieuws uit
hun eigen omgeving erbij en blijft voor de huidige regionale
dagbladlezers het fijnmazige editiestelsel in stand. Ook zal er een
inhoudelijke opwaardering plaatsvinden, met een meer diepgaande en
aansprekende behandeling van het regionale nieuws. De krant zal verder
bouwen op het sportaanbod van het huidige AD, dat nu het sterkste van
Nederland is, aangevuld met sportnieuws uit de regio.

Het nieuwe redactionele concept is in hoge mate interactief. De
informatiebehoeften en de agenda van de lezer staan centraal. De krant
is niet gebaseerd op een politieke of religieuze overtuiging en wil
nadrukkelijk een onafhankelijke en betrouwbare informatiepartner van de
moderne burger zijn.
Door de toegankelijkheid van krant en nieuwssite krijgen lezers de kans
om snel te reageren, reacties die voor de redactie waardevol zijn. Ook
zullen lezers worden uitgenodigd zelf delen van de site of krant te
maken.

Inspelend op lezerswensen om een handige, compacte leesbare nieuwskrant
te ontvangen zal de nieuwe krant in tabloidformaat verschijnen. Een
compacte journalistieke aanpak met een helder nieuwsoverzicht, maar ook
met dagelijks een aantal hoofdonderwerpen die worden uitgediept. Foto's
en infographics zullen veelvuldig worden gebruikt.

Over de titel van de nieuwe krant is nog geen beslissing genomen. Deze
keuze zal in de komende maanden worden gemaakt op basis van
lezersonderzoek. Het is de bedoeling dat de nieuwe krant eind augustus
verschijnt.

Met de nieuwe krant ontstaat tevens een zeer aantrekkelijke
advertentiepropositie. De krant wordt hà©t medium voor de Randstad, maar
is ook voor het realiseren van nationaal en diepgaand regionaal bereik
een versterking van het huidige medialandschap. De nieuwe krant wordt
gelezen door een doorsnee van Nederlandse gezinnen (boodschappers) en
heeft een jonge, vooruitstrevende uitstraling. Het klassieke verschil
tussen advertenties op een redactiepagina (Ingezonden Mededelingen) en
een gewone advertentiepagina vervalt. Hierdoor krijgt de adverteerder
meer mogelijkheden en grotere flexibiliteit. Voor de zomer zal overleg
plaatsvinden met adverteerders en bureaus over de realisatie van dit
nieuwe advertentieaanbod.

De zeggenschapsverhouding in de beoogde joint venture van
aandeelhouders Wegener en PCM zal 50/50 zijn, terwijl de economische
eigendomsverhouding naar rato van de respectievelijke inbreng zal zijn,
dat wil zeggen circa 65% PCM en 35% Wegener.

De nieuwe organisatie zal bestaan uit circa 800 arbeidsplaatsen waarin
begrepen ongeveer 500 redacteuren (inclusief online). Het hoofdkantoor
en de centrale redactie worden gevestigd in Rotterdam. Daarnaast
blijven er regionale redacties in Rotterdam, Den Haag (Rijswijk),
Utrecht (Houten), Alphen a/d Rijn, Dordrecht en Amersfoort. Bij deze
verandering zijn sociale gevolgen onvermijdelijk. Het verlies aan
arbeidsplaatsen wordt geschat op circa 325. Voor de betrokken
medewerkers zal in overleg met de vakbonden een sociaal plan worden
opgesteld.

Aan het betrokken vertegenwoordigend overleg is vandaag advies
gevraagd. Ook de vakbonden en de Sociaal Economische Raad zijn
ingelicht. De joint venture zal ook door de mededingingsautoriteiten
worden beoordeeld. Een definitieve beslissing van de Raden van Bestuur
van Wegener en PCM wordt genomen na afsluiting van de adviesronden.

Bron: Koninklijke Wegener NV