(Persbericht) Vlijmen - De verticale tuin gaat een hype worden. Verticale tuinen spelen ook een rol in de toekomstvisie: mens en natuur groeien in de toekomst weer naar elkaar toe en grenzen verdwijnen. Een van de manieren waarop dat tot uiting zal komen, zijn verticale tuinen. De verwachting is dat er in de toekomst gebouwen komen waarin groene gevels al zijn geïntegreerd. Uiteindelijk zullen er ´helende huizen‘˜ ontstaan die niet alleen de mens, maar ook de natuur beschermen.
Een verticale tuin is een niet grondgebonden tuin die met een constructie verticaal op een muur kan worden geplaatst, zowel binnens- als buitenshuis. Voorwaarde is dat er voldoende licht, water en voedingsstoffen voor de planten aanwezig zijn. Het is pas recentelijk dat er verticaal groen wordt toegepast. Tot nu toe ging men ervan uit dat planten met hun voeten in de aarde moeten wortelen en dat je muren hooguit met klimplanten kan bekleden.
In de toekomst is er een belangrijke rol voor deze groenvorm weggelegd. Het voordeel van verticaal groen is dat het weinig ruimte inneemt. En je kunt het niet alleen toepassen op gebouwen, maar ook op geluidsschermen langs snelwegen en in tunnels.
Wat kan de bijdrage zijn van verticaal groen aan een gezondere leefomgeving, zonder dat we hier energie voor gebruiken? Met planten kun je de luchtkwaliteit verbeteren en een stukje ecologische kwaliteit aan de leefomgeving toevoegen, er is al langer bekend dat planten koolstofdioxide omzetten in zuurstof en het schadelijke fijnstof vasthouden.
Verticaal groen kan ook een bijdrage leveren aan de ecologische biodiversiteit in steden. In steden is vaak een gebrek aan groen. Toch zijn planten belangrijk in een stad. Je creëert broed en nestmogelijkheden voor dieren. Ook brengen planten vocht terug in de lucht, wat goed is voor de luchtwegen van mensen. Verticaal groen kan ook een rol spelen bij het zogenaamde ´heat island effect‘˜. Dat is het verschijnsel dat de stad in de zomer sterker opwarmt dan haar omgeving, dat komt omdat gebouwen de warmte vasthouden. Als gevolg daarvan gaan mensen sneller hun airco aanzetten. Verticaal groen kan de temperatuur reguleren. De oppervlakte achter een muur die hiermee is bekleed, kan nooit warmer worden dan 35 graden, mits er voldoende vocht is in de lucht. Andersom werkt het ook: ‘˜s zomers houd je de warmte buiten, ‘˜s winters houdt je ´m vast. Daarnaast absorbeert verticaal groen geluid en gaat het spuiten van graffiti tegen wat veel geld bespaart.
Er zijn ook nadelen. Het kan zo maar zijn dat groene gevels insecten aantrekken en dat kunnen mensen als hinderlijk ervaren, hoewel deze insecten voedsel zijn voor vogels. Groene gevels moeten ook worden onderhouden.
Maar de voordelen zijn vele malen groter dan de nadelen, en ik verwacht dat meer gemeentes het gebruik ervan uiteindelijk gaan stimuleren door het geven van subsidies.
Het is prettig bij levend groen in de buurt te verkeren. Planten zuiveren de lucht. Uit onderzoeken blijkt dat groenbeleving ook goed is voor de psyche: groen zorgt voor minder (werk)stress en ziekenhuis patiënten die op groen uitkijken, blijken eerder te genezen.

Er is ook vraag naar verticaal groen in de particuliere markt. Verticaal groen is enorm efficiënt in kantoren of op kleine balkons, omdat het op de vloer totaal geen ruimte inneemt zoals plantenbakken. Op een balkon van tweëeneenhalve meter diep kun op een wand zorgen voor een groenbeleving van 6 vierkante meter, zonder dat het je ook maar een vierkante meter ruimte kost. Of denk eens aan een kantoor. Kantoorruimte is duur. Met een verticale tuin heb je relatief veel groen terwijl je hiervoor geen oppervlakte nodig hebt.

De Eetbare Wand

De Eetbare Wand is ontwikkeld door dutchadesign® uit Vlijmen. De Eetbare Wand is een verticale tuin die in iedere gewenste grootte op een muur kan worden geplaatst en wordt geleverd inclusief irrigatiesysteem. De planten groeien in een mengsel van biologische potgrond met Baltisch veen in een multifunctioneel kweekmedium met ademende pockets. De pockets moeten ademen zodat de plant optimaal zijn wortels kan ontwikkelen en niet in cirkels gaat groeien. De pockets houden water vast en bij teveel water zweten ze door de pocket wand het teveel aan water naar buiten. Mensen kunnen zelf bepalen wat voor planten ze erin willen hebben. Het medium zorgt voor optimale groeiomstandigheden, voor een ruim assortiment aan vaste planten, bollen, kruiden en heesters.
De Eetbare Wand is zowel voor binnen als buiten geschikt. Voor de buitenvariant geldt dat de beplanting tussen september en april een wintertooi heeft. Dat is een van de basiskenmerken van de ontwerpen van dutchadesign®. De muur krijgt daarmee een extra beleving van de vier seizoenen.

Leon van Rijswijk eetbarewand.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular