De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vandaag en
gisteren in totaal zeven mensen van enkele loonbedrijven in Rotterdam
aangehouden op verdenking van illegaal en zwart werk. De bedrijven
zouden illegalen aan het werk hebben gezet die in het bezit waren van
gestolen en vervalste paspoorten. Ze waren vooral actief in de tuinbouw
in het Westland.

De SIOD vermoedt dat à©à©n man de spil is achter de loonbedrijven.
Enkele keren liet hij zijn bedrijf van eigenaar of naam veranderen als
instanties als Arbeidsinspectie en UWV waren langs geweest. Naast de
betrokken man zijn de formele eigenaren van de bedrijven aangehouden.
Datzelfde geldt voor enkele van de medewerkers en de eigenaar van een
boekhoudkantoor.

De fraude heeft een omvang van minimaal 1 miljoen euro. De
Belastingdienst heeft vandaag beslag gelegd op bezittingen van de
verdachten, waaronder een vijftal auto's en banktegoeden.

Op diverse manieren zouden instanties benadeeld zijn, aldus de SIOD. Zo
werden over een deel van de salarissen geen belastingen en premies
afgedragen. Verder vermoedt de opsporingsdienst dat van fulltime
werknemers het aantal uren in de boeken beperkt werd, zodat zij ook nog
een gedeeltelijke uitkering kregen. Er stonden mensen op de loonlijst
die in werkelijkheid niet bij de bedrijven werkten. In hun plaats
gingen illegale werknemers aan de slag. Zogenaamde
werkneemsters deden een beroep op zwangerschapsverlof, dat door het UWV betaald wordt, zo luidt de verdenking.

De bestrijding van fraude door de SIOD moet voorkomen dat ten onrechte
een beroep wordt gedaan op uitkeringen. Een ander doel is oneerlijke
concurrentie ten opzichte van bonafide loonbedrijven tegen te gaan.
Verder wordt de uitbuiting van illegalen aangepakt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular