Na een ruzie met het latere slachtoffer
bij een vriend thuis verlaat verdachte de woning om een wapen uit
zijn auto te halen. Tijdens het teruglopen naar de woning schiet
verdachte het wapen leeg in de richting van het slachtoffer, die
dan juist de woning verlaat. Het slachtoffer, dat door zes kogels
wordt getroffen, overleeft de schietpartij, maar zal naar
verwachting voor de rest van zijn leven invalide blijven.

De rechtbank acht voorbedachte raad
aanwezig, omdat verdachte, voorafgaand aan het schieten, heeft
kunnen nadenken over de vraag of hij op het slachtoffer wilde
schieten, en de tijd heeft gehad om zich rekenschap te geven van de
betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad. Dat de situatie
buiten, vlak voor het schieten, bedreigend voor verdachte was, acht
de rechtbank niet aannemelijk.

Conform de eis van de officier van
justitie wordt verdachte een gevangenisstraf van zeven jaar, met
aftrek van voorarrest, opgelegd.

Bron: Rechtbank Maastricht