Minister Dekker (VROM) investeert zeven miljoen euro in het gebied rond en om het nieuwe NS-station Europapark in de gemeente Groningen. Het geld komt uit het budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Volgens de minister geven de plannen een impuls aan de inrichting om en rond het nieuwe station. Minister Dekker hecht er veel waarde aan dat toekomstige treinreizigers zich prettig en veilig voelen.

Groningen Europapark is een nieuwe stadswijk dichtbij de binnenstad met een multifunctioneel stadion, kantoren en woningen. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de komst van een nieuw treinstation met een onderdoorgang. Uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid draagt minister Dekker bij aan de realisatie van een bredere tunnel dan standaard is voorzien. De bijdrage van VROM is eveneens bestemd voor een kwalitatieve invulling van de openbare ruimte rondom het station. Daarbij valt te denken aan pleinen met diverse voorzieningen. De totale gemeentelijke investering in het project Europapark bedraagt 148 miljoen euro. Met de toekenning van zeven miljoen euro neemt Dekker het advies over van de commissie, die haar adviseert bij de investering van de BIRK-gelden.

Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget.

bron:VROM