Op een zestal adressen, vijf in Enschede en een (1) in Hengelo, zijn dinsdagmorgen 26 september politiemensen naar binnen gegaan in verband met een onderzoek naar de handel in harddrugs. Onder leiding van de rechter-commissaris werd op alle zes adressen een doorzoeking gedaan. In totaal zijn tot nu toe zes personen aangehouden. In Duitsland werd een 40-jarige, uit Hengelo afkomstige verdachte door de Duitse politie aangehouden.

In Enschede werden Enschedeers van 39, 34, 32, 31, 26 en 25 jaar aangehouden.De zes in Enschede aangehouden verdachten zijn voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Van de in Duitsland aangehouden verdachte zal door justitie de uitlevering worden verzocht. Het onderzoek in deze zaak is eind juli van dit jaar gestart naar aanleiding van bij de politie binnen gekomen informatie.
 
bron:Politie Twente

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular