In Europe's 500, de jaarlijkse ranglijst
van de 500 snelstgroeiende bedrijven in Europa, die vandaag in
Brussel bekendgemaakt wordt, staan dit jaar 17 Nederlandse
bedrijven genoteerd. De snelste Nederlandse groeier dit jaar is
ICT-bedrijf Centric uit Gouda, dat op plaats 13 in de Europese
ranglijst staat. De 17 Nederlandse bedrijven in Europe's 500
hebben in de afgelopen drie jaar samen 5.652 nieuwe banen
gerealiseerd. Dat zijn 332 banen per bedrijf. De meeste Nederlandse
bedrijven uit de lijst zijn actief in de sectoren ICT, transport
& logistiek, bouw en vastgoed, de zakelijke dienstverlening en
energie.

De statistieken van de lijst van
Nederlandse bedrijven in Europe's 500 vertonen enkele opvallende
verschuivingen ten opzichte van de lijst uit 2005. Toen stonden er
weliswaar negentien Nederlandse bedrijven in de Europese ranglijst,
maar de totale banengroei bedroeg toen over de drie voorafgaande
jaren 'slechts' 2.497 banen; tegenover 5.652 in zestien bedrijven
dit jaar. Ook de gemiddelde omzetgroei over de drie voorafgaande
jaren ligt dit jaar aanmerkelijk hoger: 626,1 miljoen euro
tegenover 320,1 miljoen in 2005. Ook naar sector zijn er opvallende
verschuivingen. De ICT-industrie is dit jaar het sterkst
vertegenwoordigd onder de Nederlandse bedrijven in de Europe's
500, terwijl dat percentage vorig jaar erg laag was. Opvallende
stijgers zijn eveneens de bouw- en vastgoedsector en de
energiesector. Het aandeel van bedrijven uit de transport &
logistiek en de zakelijke dienstverlening is constant; de
werkgelegenheidsgroei in de industrie viel flink terug. De meeste
Nederlands e bedrijven in Europe's 500 behoren tot het midden-en
kleinbedrijf (tussen 100 en 1000 werknemers).

Eén van de opvallendste uitkomsten
van Europe's 500 van dit jaar is, dat de nieuwe lidstaten van de
Europese Unie in Centraal- en Oost-Europa voor het eerst de
bedrijven in West-Europa overtreffen in zowel banengroei als
omzetgroei. Dat geldt voor alle sectoren. Gezamenlijk leveren de,
dit jaar voor het eerst in Europe's 500 genoteerde bedrijven uit
Estonië, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Slovenië
-samen met Tsjechië, dat vorig jaar voor het eerst in de lijst
voorkwam- een gemiddelde jaarlijkse banengroei van 21,1%. De
bedrijven uit de andere Europese lidstaten en de landen van de
European Free Trade Association (EFTA) behaalden een banengroei van
18,3%. Over drie jaar genomen (2002-2005) bedroeg de
werkgelegenheidsgroei in Litouwen 45,4%; in Slovenië 27,3% en
in Letland 25,2%. Van de Westeuropese landen kon alleen IJsland met
een groei van 72,3% met de Oosteuropese landen wedijveren.

Europe's 500 is een initiatief van de
Europese organisatie 'Entrepreneurs for Growth' en wordt sinds
1996 jaarlijks gepubliceerd. In die periode hebben meer dan 3.000
snelgroeiende bedrijven in de ranglijsten gestaan. Voor Europe's
500 worden de snelstgroeiende bedrijven van de 25 EU-lidstaten en
IJsland, Noorwegen en Zwitserland in kaart gebracht. Voor de
beoordeling van de prestaties van de bedrijven wordt gebruik
gemaakt van de Birch Employee Growth Index, die ontwikkeld is door
David Birch, een econoom van het Massachusetts Institute of
Technology (MIT).

Europe's 500 is bedoeld om de aandacht te
vestigen op ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf en het
belang daarvan voor de groei van de werkgelegenheid. Tijdens een
ceremonie en een galadiner op 25 november in de Hofburg te Wenen
zal vice-voorzitter Günter Verheugen van de Europese Commissie
en Europees Commissaris voor Enterprise & Industry de awards
aan de 'kampioenen van de groei' uitreiken.

bron:Wisse Kommunikatie