Inkooporganisatie Zevij is de eerste organisatie die als gebruiker van elektronisch factureren aan Platform ELFA deelneemt.  De reden voor Zevij om deel te nemen aan het Platform Elektronisch Factureren is strategisch van aard. Ton Kranenburg, manager ICT bij Zevij, legt uit: “Met betrekking tot het automatiseren van inkoopprocessen is Zevij al een innovatieve en in de branche trendsettende speler. Door deel te nemen aan Platform ELFA wil Zevij haar ambitie om haar leden en leveranciers nog beter te faciliteren bij het elektronisch zakendoen verder vormgeven. De combinatie van gebruikers en leveranciers bij Platform ELFA biedt hiervoor een goede mogelijkheid.”

Zevij is een inkooporganisatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel. Met een omzet van ruim € 160 miljoen is Zevij één van de grootste inkooporganisaties in de branche. Het uitgebreide assortiment omvat alle producten op het gebied van ijzerwaren, gereedschappen, machines en hang- en sluitwerk. Kernactiviteit is het bundelen van inkoopvolume en het creëren van synergie met leden en leveranciers, met scherpe inkoopprijzen en goede handelscondities als resultaat. Daarnaast onderscheidt Zevij zich door gerichte service, adviezen en begeleiding op het gebied van logistiek, automatisering en marketing.

Platform ELFA is geïnitieerd door Silverback en heeft als hoofddoelstelling om de penetratiegraad van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren. De activiteiten van Platform ELFA richten zich onder meer op het activeren van individuele bedrijven, brancheorganisaties, de publieke sector en boekhoudpakketten en ERP systemen om elektronisch factureren toch vooral toe te passen. Daarnaast worden resultaten geboekt inzake publiciteit, penetratiegraad van elektronisch factureren, standaardisatie, accreditatie en promotie van de deelnemers.

Deelname aan Platform ELFA is niet alleen voorbehouden aan aanbieders van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Deelname staat ook open voor gebruikers, publieke instellingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. Daarnaast worden uitdrukkelijk organisaties uitgenodigd die met hun dienstverlening aan elektronisch factureren grenzen, zoals credit-management organisaties en financiële instellingen.

bron:Silverback