Medisch Centrum Alkmaar heeft het jaar 2004 afgesloten met ruim à¢?¬ 2 miljoen euro winst, zo blijkt uit de jaarrekening die onlangs is vastgesteld. De bezuinigingsmaatregelen die in het voorjaar van 2003 nodig bleken om een dreigend tekort van à¢?¬ 5 miljoen euro tegen te gaan, hebben in 2004 het gewenste effect gehad. Omdat 2003 werd afgesloten met een tekort van à¢?¬ 2,5 miljoen euro, is er sprake van een resultaatverbetering in à©à©n jaar tijd van à¢?¬ 4,5 miljoen euro.

Volgens afspraken met de zorgverzekeraars is in 2004 de capaciteit uitgebreid met een cardioloog, een gastro-enteroloog, een intensivist, een nucleair geneeskundige en een plastisch chirurg; deze vacatures zijn in 2004 allemaal ingevuld. Daarnaast zijn er vier opleidingsplaatsen bijgekomen. Ook heeft het MCA opnieuw meer patiënten behandeld dan met de zorgverzekeraars was afgesproken.

Daarnaast zijn er forse investeringen gedaan in een geheel nieuw automatiseringssysteem en een digitale rà¶ntgenafdeling.

Voorzitter van de raad van bestuur J.Th. Kedzierski is zeer tevreden met het behaalde resultaat. 'Dit is een fantastische prestatie die alleen mogelijk was dankzij de enorme inzet van medewerkers en medisch specialisten. Een compliment aan hen is dan ook op zijn plaats!'

In het voorjaar van 2003 bleek dat het MCA dreigde af te stevenen op een tekort van à¢?¬ 5 miljoen euro.
Om dat te voorkomen, zijn ingrijpende bezuinigingsmaatregelen genomen zoals verlaging van alle afdelingsbudgetten met een paar procent en een reorganisatie van de kliniek. De reorganisatie hield een omvorming in naar grotere verpleegeenheden. Het aantal leidinggevenden werd verminderd, stafverpleegkundigen moesten deels weer directe zorgtaken uitvoeren en een reductie van enkele tientallen formatieplaatsen was nodig.

bron:MCA