Het ministerie van VWS hoopt dat de meeste ziekenhuizen in 2007 hun rampenopvangplan hebben geactualiseerd en geoefend. Verder moet de voorbereiding op rampen tegen die tijd onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van ziekenhuizen. Hiervoor is voor de komende twee jaar 2,5 miljoen euro gereserveerd.

ZonMw gaat in opdacht van VWS de implementatie van de ziekenhuisrampenplannen ondersteunen. Ziekenhuizen kunnen er een projectvoorstel indienen. Op het (gratis) symposium ‘Fail to prepare is to prepare a failure’, dat VWS op 23 maart organiseert in Utrecht, zullen de criteria voor de projectvoorstellen worden bekendgemaakt.

Nu zijn ziekenhuizen op verschillende manieren bezig met de voorbereiding op rampen en crises. De dreiging van nieuwe typen crises, zoals een grieppandemie, vraagt om een meer gestructureerde aanpak. Tijdens het congres op 23 maart zullen verder inspirerende voorbeelden uit de huidige praktijk worden beschreven. Doel is hulpverleners en medewerkers vanuit het openbaar bestuur te informeren over de wijze waarop binnen de zorg met veiligheid wordt omgegaan.
 
bron:VWS