De gebouwen van algemene ziekenhuizen
staan er goed bij, constateert het Bouwcollege. 'De ziekenhuizen
hebben goed geanticipeerd op de medisch-technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen', concludeert het college vandaag
in een toelichtende brief aan minister Klink.

Het onderzoek naar de kwaliteit van de
gebouwen van algemene ziekenhuizen is uitgevoerd in 2006. Tweederde
van het gebouwenbestand is daarin meegenomen. Het betrof gebouwen
die groter zijn dan 3000 m2 en waarvoor geen grote
(ver)nieuwbouwplannen liggen.

De onderzoekers van het Bouwcollege
oordelen positief over:

-de functionele kwaliteit (de
toegankelijkheid, de afmetingen van ruimtes)

-de bouwtechnische staat (het onderhoud
van gebouwen en installaties)

-de aanpasbaarheid (of er voldoende
mogelijkheden zijn voor inzet van het gebouw voor andere
functies).

Het Bouwcollege voert elk jaar een
dergelijke monitoring uit voor het ministerie van VWS. Dit vloeit
voort uit zijn wettelijke taak.

bron:VWS