[Nijmegen 23 maart 2010] De Engelse waarheid ´bad news travels fast‘˜, geldt ook voor online nieuws met betrekking tot ziekenhuizen. Ziekenhuizen komen vooral in de spotlight door negatieve berichten op nieuws-, blog- en social media websites. Positieve berichten worden minder goed opgepakt. In de top 5 van meest genoemde ziekenhuizen in de online berichtgeving, is gemiddeld 29,8% van de berichtgeving positief en 47,2% neutraal. Dit blijkt uit onderzoek van Clipit specialist in online media monitoring.

Top 5 Ziekenhuizen in online berichtgeving
De top 5 van ziekenhuizen die het meest voorkwamen in de online berichtgeving van 10 januari tot 10 maart 2010 staat in tabel 1. Opvallend is dat deze ziekenhuizen allemaal met uitzondering van Ziekenhuis Lievensberg - veel in het nieuws kwamen door berichten met een negatieve toon. Ziekenhuis Lievensberg kwam in het nieuws door een Marokkaanse familie die het verplegend personeel dwong een reeds overleden familielid te blijven reanimeren. Het sentiment dat bij de berichtgeving over dit onderwerp ontstond, was echter gematigd positief.

Ga naar http://www.clipit.nl/nieuws/artikelen/1640/ziekenhuizen-vooral-negatief-in-online-nieuws voor de tabel.
Tabel 1. Top 5 Nederlandse Ziekenhuizen in online berichtgeving (aantallen)

UMC St. Radboud is tijdens de onderzoeksperiode in 1799 berichten genoemd en staat daarmee op 1. 9,7% van de online berichtgeving van het UMC St. Radboud was positief en 43,7% neutraal. Door een geweldszaak, waarbij medewerkers van het ziekenhuis werden bedreigd, was maar liefst 46,4% van de totale berichtgeving negatief.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht, viel met 897 berichten binnen de top 5. Het ziekenhuis scoorde met 46,3% negatieve berichtgeving slechter dan het gemiddelde. Dit ziekenhuis kwam in het nieuws vanwege het postcodebeleid dat zij bleken te voeren.

Slecht nieuws verspreidt zich dus sneller dan ´positief nieuws‘˜.

Top 5 Ziekenhuizen meest negatief in online berichtgeving
In tabel 2 staat de top 5 Ziekenhuizen die relatief het meest negatief in de online berichtgeving naar voren kwamen. Het Sint Jans Gasthuis te Weert scoorde het slechtst, maar liefst 71,4% van de berichtgeving was negatief.

Ga naar http://www.clipit.nl/nieuws/artikelen/1640/ziekenhuizen-vooral-negatief-in-online-nieuws voor de tabel.
Tabel 2. Top 5 Nederlandse Ziekenhuizen meest negatief in online berichtgeving

Advies aan ziekenhuizen
Volgens een schatting van Gerard Davelaar van eHealthsolutions steekt maar liefst 90% van de ziekenhuizen de kop in het zand wat betreft reputatiemanagement en online media monitoring.

à¢â‚¬Å“De analyse van Clipit laat zien dat het monitoren van online media cruciaal is op het gebied van imago en reputatiemanagement. Internet wordt steeds meer een platform waarop consumenten discussiëren over nieuws. Zij beïnvloeden de online berichtgeving daardoor steeds meer. Instellingen en bedrijven krijgen hierdoor steeds minder controle over hun bedrijfsimago. Het monitoren van buzz omtrent een ziekenhuis of een thema is stap 1 in het managen of voorkomen van een crisis. Juist social media en blogs laten zien wat er leeft rond de instelling. Dà¡à¡r moet ingrijpen beginnen.à¢â‚¬

Voor de continuïteit van ziekenhuizen is het niet alleen belangrijk dat er snel op negatief nieuws wordt ingespeeld met een duidelijk crisismanagementplan. à¢â‚¬Å“Positief nieuws moet ook zeker worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met PR-actiesà¢â‚¬, aldus Gerard Davelaar van eHealth Solutions.

Kijk op http://www.clipit.nl/nieuws/persberichten voor meer informatie over het onderzoek.

Over dit onderzoek is een Whitepaper verschenen. Hierin wordt dieper ingegaan op de online aanwezigheid van 36 Nederlandse ziekenhuizen. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met daarin uw naam en het e-mailadres waar u de whitepaper wilt ontvangen naar [email protected]

Over Clipit
Clipit maakt de online berichtgeving inzichtelijk en monitoort dagelijks meer dan 8.000 online bronnen: van nieuwssites tot weblogs, discussiefora en social media, zoals Twitter. Clipit werkt voor honderden grote organisaties zoals Unilever, Vodafone, Apple, Hyves en TomTom.

Over Davelaar eHealth Solutions BV
Gerard Davelaar adviseert organisaties in de zorg op het gebied van o.a. internetmarketing en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. [email protected]