Ambtenaren van 65 jaar en ouder, krijgen van het kabinet een tegemoetkoming in de ziektekosten. Het gaat om ambtenaren die hebben gewerkt in het onderwijs, bij het Rijk, de politie, defensie of de rechtelijke macht. Deze gepensioneerde ambtenaren maakten tot 2006 gebruik van een regeling voor tegemoetkoming in de ziektekosten. Die regeling verviel vanwege de invoering van de Zorgverzekeringswet.

 

Minister Remkes (BZK) heeft met de bonden voor overheidswerknemers afgesproken dat deze groep hiervoor een aanvullende compensatie ontvangt. De vergoeding is in 2007 70%, in 2008 50% en in 2009 40% (bruto) van de tegemoetkoming 2005.  De eerste tegemoetkoming wordt in het derde kwartaal van 2007 uitgekeerd. Alle betrokkenen worden voor die tijd schriftelijk geïnformeerd. De regeling kost 130 miljoen euro.

Bron:BZK