Over twee jaar moet het ziekteverzuim van taxichauffeurs dalen van 8,2 naar 6,6 procent. Ook moet het aantal langdurig zieken in die periode afnemen van 600 naar 480 mensen. Om dat te bereiken wordt de lichamelijke belasting van chauffeurs verminderd. Verder wordt onderzocht hoe het beste voorkomen kan worden dat chauffeurs tijdens hun werk met agressie en geweld te maken krijgen à©n hoe chauffeurs en hun leidinggevenden het beste met de gevolgen van incidenten kunnen omgaan.

Dat staat in het arboconvenant dat is gesloten tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond. In totaal wordt maximaal 1,3 miljoen euro in het convenant geïnvesteerd. De helft hiervan wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de andere helft is opgebracht door de sociale partners. In de branche werken ongeveer 44.000 mensen. Het merendeel van de chauffeurs vervoert specifieke groepen, zoals schoolkinderen, gehandicapten en ouderen. 
 
Het aantal chauffeurs dat risico loopt op lichamelijke klachten aan rug, schouders of nek moet de komende twee jaar afnemen met 20 procent. Om dat te bereiken worden normen vastgesteld waar de stoelen van chauffeurs aan moeten voldoen. Nieuwe taxi's worden met stoelen uitgerust die aan deze normen voldoen. Chauffeurs die gehandicapten vervoeren krijgen trainingen aangeboden om rolstoelen zo te verplaatsen dat ze hun lichaam zo min mogelijk belasten. 
 
In het convenant is afgesproken dat het aantal chauffeurs dat kampt met stressklachten na een gewelddadig incident met 20 procent moet afnemen. Chauffeurs kunnen trainingen volgen om de incidenten beter te verwerken. In verschillende steden lopen al projecten om agressie in deze branche te verminderen. In het kader van het convenant wordt onderzocht welke projecten of maatregelen zich lenen voor verdere verspreiding. 
 
Verder komt er een 'helpdesk' waar chauffeurs en hun werkgevers terecht kunnen met vragen over arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekteverzuim. Veel taxibedrijven zijn klein, zodat ze onvoldoende capaciteit hebben voor aparte personeelsfunctionarissen. De helpdesk kan voorzien in die behoefte.  
 
bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular