(Persbericht) Rotterdam, 19 december 2010 - Met de slogan ´ZIEN WIJ ELKAAR NOG IN HET NIEUWE JAAR?‘˜ promoot Het Oogziekenhuis Rotterdam het dragen van de vuurwerkbril tijdens het afsteken van à©n het kijken naar vuurwerk. Sinds 2005 worden er vuurwerkbrillen verkocht in Het Oogziekenhuis. Helaas zijn er vorig jaar, ondanks alle waarschuwingen, 13% meer slachtoffers met oogletsel in heel Nederland geregistreerd dan het jaar ervoor. Het merendeel van het totale aantal oogletselslachtoffers (53%) betreft zelfs omstanders. Het Oogziekenhuis Rotterdam blijft daarom campagne voeren totdat het dragen van een vuurwerkbril gemeengoed is geworden.

Sinds twee jaar wordt door oogartsen in Nederland het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk landelijk geregistreerd. Opmerkelijk is dat 53 procent van de slachtoffers omstanders betrof. De helft van alle slachtoffers is jonger dan 19 jaar. Uit deze cijfers blijkt dat mensen zich nog niet voldoende bewust zijn van de gevaren van vuurwerk in de ogen, aldus Tjeerd de Faber, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam. De volgende tips zijn dan ook op z‘˜n plaats: realiseer je dat je andere mensen kunt raken als je vuurwerk afsteekt en realiseer je dat je geraakt kunt worden als je naar vuurwerk kijkt. Zet daarom altijd een vuurwerkbril op.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is erg blij met alle initiatieven die er zijn ontstaan rondom verkoop en promotie van het dragen van de vuurwerkbril. Steeds meer partijen zien het belang ervan in. Zo is er sinds 2008 de samenwerking met Vuurwerkpreventie, de leverancier van de Firegoogs en wordt er dit jaar in de landelijke campagne van Stichting Consument en Veiligheid extra aandacht besteed aan het beschermen van de ogen tijdens vuurwerk.

------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie

Het Oogziekenhuis Rotterdam
Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ´Center of Excellence‘˜, wat inhoudt dat zorg, opleiding en research volgens de criteria zijn van de American Association of Eye and Ear Hospitals. Jaarlijks worden ruim 14.000 operaties uitgevoerd en 150.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren.

Voor interviews met betrokkenen en beeldmateriaal op hoge resolutie, kunt u contact opnemen met Maaike van Zuilen, 06 456 32 117, [email protected]