De Stichtingsraad van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Zilveren Anjers 2006 toegekend aan prof. mr. P. Sanders en mevrouw I. Sanders-Sanders, de heer Ch. Gomes Casseres, de heer G.B.H. ten Dam en ir. F.S. de Wolf. Hare Majesteit de Koningin reikt de onderscheidingen uit op woensdag 28 juni in Paleis Noordeinde. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland of de Nederlandse Antillen en Aruba. Het uitreiken van de Zilveren Anjers is na het overlijden van Prins Bernhard door de koningin overgenomen.

Prof. mr. P. Sanders (Schiedam, 1912) en mevrouw I. Sanders-Sanders (Amsterdam, 1915) beiden uit Schiedam
Piet en Ida Sanders verzamelen beeldende kunst. De collectie die zij in hun lange leven bijeen hebben gebracht is veelzijdig, uitzonderlijk en bijzonder. Zij omvat moderne, hedendaagse en primitieve kunst. Meer dan vierhonderd werken, waaronder topstukken van Constant, Karel Appel en Werkman, hebben zij aan musea in Nederland geschonken en daarmee aan het Nederlandse én internationale publiek.

De heer G. Gomes Casseres (Havanna, 1921) uit Curaçao
Charles Gomes Casseres heeft zich decennialang toegelegd op het vastleggen van cultuur-historische tradities, waarden en gewoontes van de Joods-Sefardische gemeenschap op Curaçao. Als voorzitter van het Joods Cultureel Historisch Museum heeft hij het verzamelen en exposeren van voorwerpen uit de Joodse traditie bevorderd. Op zijn initiatief organiseert het museum open dagen en museumbezoek in schoolverband. Daardoor kan een breed publiek kennismaken met de Joodse traditie op het eiland.

Ir. F.S. de Wolf (Sneek, 1937) uit Eemnes
Foeke de Wolf zet zich al jaren met liefde en enthousiasme in voor de beiaardcultuur. Als voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging heeft hij symposia en compositiewedstrijden georganiseerd, en het internationale beiaardconcours nieuw leven
ingeblazen. Op zijn initiatief zijn beiaarden gerestaureerd, cd's met beiaardmuziek geproduceerd, en de bespelingen van carillons hervat.

De heer G.B.H. ten Dam (Ambt-Delden, 1944) uit Hengevelde (Ov.)
Harrie ten Dam is mede-oprichter en voorzitter van de Kunstvereniging Diepenheim. Onder zijn leiding worden jaarlijks vier hoofdtentoonstellingen georganiseerd en diverse tussententoonstellingen, waaraan kunstenaars uit binnen- en buitenland meewerken. Dankzij de kunstvereniging is Diepenheim landelijk en over de grenzen bekend geworden als kunststadje bij uitstek.

bron:St prins bernhard cultuurfonds

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular