Zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Agis hebben voorkeursziekenhuizen geselecteerd die de beste kwaliteit leveren voor een aantal veelvoorkomende behandelingen. Om tot deze voorkeurlijst te komen hebben ziekenhuizen zelf alle gegevens aangeleverd. Het gaat dan om zaken als de snelheid van herstel, het uitblijven van complicaties en klachten, de kans op heroperaties, de wachttijden en de service.

Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen benadrukken dat er in de Nederlandse gezondheidszorg à©cht iets te kiezen valt. Informatie over de kwaliteit van zorg helpt de zorg nog beter te maken. De zorgverzekeraars willen met deze kwaliteitsvergelijking haar verzekerden bewust maken van verschillen tussen aanbieders en haar klanten de mogelijkheid geven om te kiezen voor kwaliteit.
Patiënten die voor een voorkeursziekenhuis kiezen voor een van de behandelingen, betalen het hele jaar geen verplicht eigen risico (€ 165,-). Patiënten die zich willen laten behandelen in een van de geselecteerde voorkeursziekenhuizen kunnen hiervoor contact opnemen de afdeling Zorgbemiddeling en met Agis Helpt! van Agis. Daarbij is een verwijzing van de huisarts nodig. De ziekenhuizen en ZBC‘˜s blijven minimaal à©à©n jaar voorkeursziekenhuis voor deze behandelingen.

De informatie over de behandelingen, kwaliteitsaspecten en ziekenhuizen staan op www.zilverenkruis.nl en www.agisweb.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular