Op donderdag 16 december 2004 om 10.00 uur behandelt de rechtbank
Leeuwarden de zaak van de minderjarige verdachte, die (onder meer)
wordt verdacht van het in brand steken van zijn vriendin. Zaken van
minderjarige verdachten worden normaal gesproken achter gesloten deuren
behandeld.
In dit geval heeft de rechtbank op 18 november jl. tijdens de pro forma
behandeling bepaald dat deze zaak openbaar wordt behandeld. Hier liggen
de volgende overwegingen aan ten grondslag:

Verdachte wordt verdacht van het plegen van een zeer ernstig strafbaar
feit, dat de nodige beroering in de samenleving heeft teweeggebracht.
Daarnaast is voor de beslissing tot openbare behandeling van belang dat
verdachte een jongen is van thans 17 jaar oud die al langere tijd tegen
de zin van zijn ouders niet meer bij hen woont. In zijn woonsituatie en
relaties heeft verdachte een redelijk volwassen leven geleid. Verdachte
heeft zelf meerdere malen vanuit de justitiële inrichting contact
gezocht met de buitenwereld. Onder deze omstandigheden weegt het belang
van een openbare behandeling zwaarder dan het belang van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte of diens ouders.

Openbaarheid houdt in dat iedereen die 18 jaar en ouder is de zitting
mag bijwonen. Daarom zal bij de ingang van het gerechtsgebouw aan
iedereen om een identificatiebewijs worden gevraagd. Naast de
gereserveerde plaatsen in de zittingzaal zal er een beperkt aantal
plaatsen overblijven voor publiek. Deze plaatsen worden volgens het
principe "die het eerst komt, die het eerst maalt" toegewezen.
Aangezien de ingang van de rechtbank momenteel wordt verbouwd, zullen
de veiligheidsmaatregelen extra tijd kosten. Daarom wordt iedereen
verzocht op tijd aanwezig te zijn.

Bron: Openbaar Ministerie