De actieve zoekperiode naar de
oorspronkelijke eigenaren van tijdens de Tweede Wereldoorlog
geroofde kunstvoorwerpen uit de Nederlandse Kunstbezit-collectie
wordt 4 april 2007 afgesloten. Eventuele claimanten kunnen echter
na die datum nog steeds een verzoek doen tot teruggave van
kunstvoorwerpen in rijksbezit. De Staat zal zich daarbij door een
team van externe en onafhankelijke deskundigen laten adviseren,
zoals nu door de Restitutiecommissie gebeurt. Dit heeft minister
Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Na de Tweede Wereldoorlog werden zoveel
mogelijk objecten teruggehaald naar Nederland met de bedoeling de
eigenaren ervan te achterhalen en teruggave aan eventuele
rechthebbenden te realiseren. Met ongeveer 4.700 kunstvoorwerpen,
de zogenaamde ‘Nederlands Kunstbezit-collectie’, is dit
destijds niet gelukt. Sinds Bureau Herkomst Gezocht in 1998 begon
aan een hernieuwde zoektocht naar de rechtmatige eigenaren van de
resterende voorwerpen, zijn zo’n 500 objecten alsnog
teruggegaan naar de erfgenamen van de oorspronkelijke
eigenaren.

De Nederlandse regering besloot in 2001 op
advies van de Commissie Ekkart het al in 2000 versoepeld
teruggavenbeleid te intensiveren. Het publiek werd hier recent
actief bij betrokken door de tentoonstelling ‘Geroofd, maar
van wie?’ in de Hollandsche Schouwburg. Dit leidt mogelijk
nog tot teruggave van enkele objecten. De tentoonstelling trok
zo’n 13.000 bezoekers.

bron:OCW