Op zondag 27 maart 2005 begint de zomertijd. Om 02.00 uur wordt de klok
een uur vooruit gezet. De zomertijd eindigt op 30 oktober 2005 om 03.00
uur.

Zomertijd

De zomertijd begint tegenwoordig op de laatste zondag van maart en
eindigt op de laatste zondag van oktober. In de nacht van zaterdag op
zondag eind maart worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet, dus
van 2 naar 3 uur (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok een uur
VOORuit). In 2005 valt het begin van de zomertijd op 27 maart voor de
zesde maal sinds de herinvoering van de zomertijd in 1977 samen met
Pasen. De zomertijd eindigt dan op zondag 30 oktober. De Ministerraad
heeft besloten dat de zomertijd in elk geval tot en met 2006 in het
laatste weekeinde van maart begint en eindigt in het laatste weekeinde
van oktober.

Wanneer zomertijd?

Sinds 1996 begint de zomertijd op de laatste zondag van maart en
eindigt op de laatste zondag van oktober. In de jaren 1916-1939 begon
de zomertijd het vroegst op 26 maart (1922) en eindigde het laatst op 8
oktober (1922, 1933 en 1939). In de jaren 1977-1995 was 25 maart de
vroegste datum (1984, 1990) en 1 oktober (1978) de laatste einddatum.

Zomertijd en dagelijkse gang

Door de zomertijd wordt het niet in het holst van de nacht licht. Een
groot voordeel is ook dat we 's avonds een uur langer van daglicht
kunnen profiteren. Zonder zomertijd zou het eind juni tegen half vier
licht worden en tegen half tien 's avonds donker. Dankzij de zomertijd
verschuift de daglichtperiode een uur.

Het weer stoort zich uiteraard niet aan de zomertijd, zodat ook de
gemiddelde dagelijkse gang van weersverschijnselen een uur opschuift.
Zo wordt de hoogste temperatuur van de dag meestal enkele uren na het
middaguur bereikt. Door de zomertijd valt het warmste moment gemiddeld
tussen 16 en 17 uur. De laagste temperatuur van het etmaal wordt door
de zomertijd ook later bereikt, zodat de dag voor ons in het algemeen
wat frisser begint met een grote kans op ochtendmist en mogelijk een
ontregeling van het slaap/waak ritme.

Geschiedenis (zomer)tijdregelingen

In Nederland is de zomertijd in 1977, vanwege de oliecrisis, opnieuw
ingevoerd; ook van 1916 tot 1945 was de zomertijd van kracht. Uitvinder
is de Londense aannemer William Willett, die in 1907 op een pamflet
schreef: "Gedurende de helft van het jaar schijnt de zon al een paar
uur als wij nog liggen te slapen en gaat ze al onder als we thuiskomen
van ons werk. Waarom zetten we de klok in die periode niet vooruit?"
Volgens zijn becijferingen zou de natie tweeëneenhalfmiljoen
elektriciteitskosten kunnen besparen. Zijn ideeën werden eerst
belachelijk gemaakt maar twee jaar na het uitbreken van de eerste
Wereldoorlog werd de zomertijd in de hele wereld geruisloos ingevoerd
als besparende maatregel.

Tot begin de 20e eeuw had nagenoeg elke plaats in ons land zijn eigen
tijd, omdat voor de tijdbepaling werd uitgegaan van de hoogste stand
van de zon. Omdat de zon in het oosten opkomt en in het westen
ondergaat werd de hoogste zonnestand in het oosten van ons land een
kwartier eerder bereikt dan in het westen van het land.

De komst van de spoorwegen maakte invoering van een landelijke
standaardtijd noodzakelijk. Van 1909 tot 16 mei 1940 kende Nederland de
"Amsterdamse tijd", die 20 minuten voorliep op de West-Europese tijd
(Greenwich Mean Time) en 40 minuten achter op de Midden-Europese Tijd.
Dus 12:00 uur in Nederland was 11:40 in Londen en 12:40 in
Berlijn.Overgang naar de huidige Middeneuropese Tijd vond plaats op 16
mei 1940: op bevel van de Duitse bezetters werd de klok toen à©à©n uur en
40 minuten vooruit gezet. Die zomertijd duurde ook gedurende de winters
van 1941 en 1942. Pas in november 1942 werd de klok weer à©à©n uur
teruggezet. In de jaren 1943-1945 gold alleen 's zomers de zomertijd,
maar in 1946 werd deze voor een periode van ruim dertig jaar geheel
afgeschaft. Voor de tijdrekening die we nu kennen is de aarde verdeeld
in 24 zones, waarin een standaardtijd geldt. Als maatstaf (universele
tijd) wordt de tijd van Greenwich in Engeland genomen. Nederland en het
grootste deel van Europa liggen in de zone ten oosten daarvan, waarin
het een uur later is dan in Greenwich, de Middeneuropese Tijd.

Bron: KNMI - Rob van Gent, Universiteit Utrecht - emea.nl