Vandaag praat het kabinet over haar besluit om kerncentrale Borssele in 2013 te sluiten. Staatssecretaris Van Geel stelt voor de beslissing uit te stellen omdat hij 'meer onderzoek' wil doen. Greenpeace Nederland waarschuwt dat deze besluiteloosheid de Nederlandse overheid zeer duur kan komen te staan. De ouder wordende kerncentrale brengt steeds meer veiligheidsrisico's en dus extra kosten met zich mee, aldus het rapport 'Verlengde opening Borssele: risico's en kosten' dat Greenpeace vandaag presenteert. Daarbij, hoe vaker Van Geel zegt dat Borssele open kan blijven, hoe groter de kans dat de centrale ook werkelijk recht heeft op een schadevergoeding bij sluiting. Greenpeace eist van het kabinet duidelijkheid en daadkracht: Borssele sluiten in 2013 en forse investeringen in een à©cht duurzame energievoorziening.  

De regering lijkt zich weer niet te gaan houden aan het eigen beleid. Dat is dan de tweede keer dat sluiting van de kerncentrale wordt uitgesteld. In feite een keuze và³à³r kernenergie in Nederland,' aldus Rianne Teule, campagneleider kernenergie van Greenpeace. 'De staatssecretaris snijdt zichzelf met zijn besluiteloosheid diep in de vingers. Wanneer de overheid Borssele niet in 2013 sluit, wordt het erg moeilijk om de kerncentrale ooit nog dicht te krijgen. Met alle extra kosten en veiligheidsrisico's van dien.' 
 
Borssele is met 32 jaar nu al à©à©n van de oudste kerncentrales in de wereld. Onderzoeksbureau Profundo onderzocht in opdracht van Greenpeace welke risico's en kosten het langer openhouden van Borssele met zich meebrengt [1]. Het rapport laat zien dat oude kerncentrales een onbekende en onzekere factor zijn. Veel vergelijkbare kerncentrales zijn inmiddels gesloten. Kerncentrales van hetzelfde type als Borssele hebben geregeld problemen met scheurtjes en corrosie bij de reactorkern. Langer openhouden van Borssele brengt door deze risico's waarschijnlijk enorme investeringen met zich mee.  
 
Staatssecretaris Van Geel verschuilt zich achter het argument dat de overheid bij sluiting in 2013 de kerncentrale een schadeclaim van een miljard moet betalen. Maar de kans dat Borssele die schadeclaim ook daadwerkelijk wordt toegekend, is lang niet zo groot als Van Geel voordoet. Als de overheid snel en slagvaardig het kabinetsbeleid - waarin staat dat de centrale in 2013 dichtmoet - uitvoert, maakt Borssele volgens juristen namelijk weinig kans op deze vergoeding [2].  
 
De hoogte van de schadeclaim hangt af van de winstgevendheid van Borssele na 2013. Het rapport van Profundo toont aan dat deze winstgevendheid sterk afhankelijk is van de kosten en risico's van de centrale die de overheid nog altijd voor haar rekening neemt. Terwijl andere sectoren steeds vaker zelf moeten opdraaien voor bijvoorbeeld beveiligingskosten, neemt de overheid bij kernenergie deze kosten nog altijd deels voor haar rekening. Ook staat de overheid garant voor meerkosten wanneer Borssele zelf te weinig geld reserveert voor de eindberging van het kernafval of de ontmanteling van de centrale.  
 
Wanneer de overheid haar beleid wijzigt en de kerncentrale voortaan zelf zou moeten opdraaien voor de beveilings-, opslag- en ontmantelingskosten, is Borssele na 2013 niet of nauwelijks winstgevend. De schadevergoeding ligt dan eerder tussen de nul en 350 miljoen euro, in plaats van de miljard euro die nu door Van Geel wordt genoemd.  
 
Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet Balkenende-II de voorgenomen sluiting van de kerncentrale niet uitvoert. De regering zegt meer onderzoek te willen doen, terwijl alle feiten duidelijk op tafel liggen. 'Met de huidige slappe houding van de overheid zitten we straks nog dertig jaar vast aan een nu al oude kerncentrale. We blijven toekomstige generaties opzadelen met kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft,' aldus Rianne Teule. 'De enige oplossing voor klimaatverandering is zo snel mogelijk overstappen op à©cht duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en biomassa.' 
 

bron:Greenpeace