Toegang tot financiële diensten zoals
sparen, lenen en verzekeren is cruciaal voor het verlichten van
armoede en het behalen van de Millennium Development Goals. Zo
luidt de conclusie van een rapport van NFX, een
samenwerkingsverband tussen Nederlandse overheid en banken, en de
Wereldbank. Microfinanciering heeft bewezen dat 'banking the
poor' winstgevend kan zijn. Het rapport is niettemin kritisch op
de centrale rol die microfinanciering wordt toegedicht voor
armoedebestrijding. Juist schaalvergroting en grotere betrokkenheid
van commerciële banken is van cruciaal belang om meer arme
mensen te bereiken, aldus de onderzoekers.

Verbeterde toegang tot financiële
diensten leidt tot hogere inkomens De Millennium Development Goals
(MDG's), die wereldwijd zijn vastgesteld en in 2015 behaald moeten
zijn, zijn gericht op het oplossen van het armoedeprobleem. Recent
onderzoek van NFX en de Wereldbank toont aan dat een betere en
breed ontwikkelde financiële sector groot effect heeft op het
behalen van de MDG's. Er is een sterk verband tussen een
verbeterde toegang tot financiële diensten (van
microfinanciering instellingen of van commerciële banken) en
de groei van inkomens, de vermindering van armoede en het
bestrijden van honger. Ook heeft financiële ontwikkeling een
positieve invloed op verbeterde gezondheid en onderwijs en op de
gelijkheid van man en vrouw. In

vergelijking tot een directe verhoging van
het bruto nationaal product, is een betere en breed ontwikkelde
financiële sector minstens de helft zo effectief. Omdat het
ontwikkelen van de financiële sector relatief goedkoop is, is
dit derhalve een

doeltreffende manier om de MDG's te
behalen.

Financiële diensten essentieel voor
arme mensen Een sterk financieel systeem zorgt er voor dat
zakelijke overeenkomsten goedkoper, sneller en veiliger tot stand
komen, omdat contante betalingen en ruilhandel vermeden worden.
Betere toegang tot financiële diensten maakt het bovendien
mogelijk dat arme mensen plannen voor de toekomst kunnen maken. Ze
kunnen investeren in land, onderdak, en bedrijfsmiddelen die de
productiviteit verbeteren, zoals kunstmest, beter zaad, machines,
en ander gereedschap. Hierdoor krijgen ze meer inkomen, betere
voeding en gezondheid, en het geeft huishoudens de mogelijkheid om
hun kinderen naar school te sturen, in plaats van ze alleen maar
als arbeid te zien. Toegang tot financiële diensten helpt
vrouwen bovendien om hun eigen economische lot te bepalen. Het
vergroot hun invloed op hun huishoudens en gemeenschappen.

Microfinanciering niet voldoende

Microfinanciering heeft bewezen dat
'banking the poor' winstgevend kan zijn. Maar tot op heden heeft
slechts 10% van de armen toegang tot microfinanciering. NFX en de
Wereldbank adviseren schaalvergroting en rationalisatie van de
thans zeer versnipperde microfinancierings-sector. Versterking van
de rol van commerciële banken en andere gespecialiseerde
financiële instellingen, zoals postbanken en rurale banken,
verdient aanmoediging. Verhoogde concurrentie in de sector moet
banken er toe aanzetten nieuwe klantgroepen op te zoeken en
technologie te gebruiken die het mogelijk maakt om veel kleine
klanten op een efficiënte manier te bedienen.

Onderzoekscijfers vandaag
gepresenteerd

Het onderzoek wordt vandaag in de Beurs
van Berlage te Amsterdam gepresenteerd door Stijn Claessens, senior
adviseur bij de Wereldbank en leider van het onderzoek. Dit in het
kader van de conferentie 'Mind the Gap, Bankable Approaches to
Increase Access to Finance' dat door NFX wordt georganiseerd.

NFX: bankiers in
ontwikkelingssamenwerking

Nederland staat bekend om haar sterke
financiële sector. Grote internationale spelers als ABN Amro,
ING, Fortis en Rabobank hebben hun roots in Nederland.
Tegelijkertijd is het ontwikkelen van een goedlopende
financiële sector in ontwikkelinglanden de een belangrijke
pijler in het ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse overheid. Deze
twee gegevens vinden elkaar in NFX. Door hun samenwerking in NFX
stellen Nederlandse banken en overheid hun kennis en netwerken ter
beschikking voor financiële sector analyse en het trainen van
bankiers en toezichthouders in ontwikkelingslanden.

bron:NFX