Nederland heeft geen kerncentrale nodig om schone elektriciteit op te wekken, aldus de Stichting GEZEN. We kunnen dit beter, en op termijn goedkoper, doen met gewone elektriciteitscentrales die zonnegas verstoken. Zonnegas is aardgas uit het zonnige Algerije of Libië dat aldaar bespaard is door de inzet van zonthermische krachtcentrales. Nederland moet dus niet investeren in een kerncentrale op eigen bodem, maar in spiegelvelden in Algerije of Libië. Een solide bilateraal verdrag moet de levering van het bespaarde aardgas aan Nederland garanderen voor minstens een halve eeuw. De stelling van staatssecretaris Van Geel dat zonne-energie niet voldoende is om aan de vraag te voldoen is dus onjuist.

De door de regering voorgestelde kerncentrale van 1,6 gigawatt kost waarschijnlijk 3,2 miljard euro. Hier komen de kosten voor de aankoop van het uranium en de verwerking van het afval nog bij. De Stichting GEZEN heeft de kosten berekend voor 1,6 gigawatt (= 1.600 megawatt) aan zonne-energie in Nederland. In ons land moeten dan extra gasgestookte centrales worden gebouwd, hetgeen 1 miljard euro kost. In Noord-Afrika moet 60 km2 aan spiegelvelden worden gekoppeld aan bestaande of nieuw te bouwen thermische elektriciteitscentrales. De goedkoopste leverancier berekent momenteel 80 euro per m2,  dus de spiegelvelden zullen 4,8 miljard gaan kosten, en het gehele project dus 5,8 miljard euro. De Stichting GEZEN is van mening dat er geen goedkopere duurzame
energiebron is die zowel onbeperkt beschikbaar is als absolute leveringszekerheid biedt. De verwachting is dat de kosten van de spiegelvelden zullen dalen tot 40 euro per m2,  waarna de investeringen in een zonne-economie gelijk zullen zijn aan die voor een nucleaire economie.

De technologie van zonthermische krachtcentrales heet Concentrating SolarPower, afgekort CSP. Deze centrales functioneren al in Californië. In Nevada en Spanje zijn CSP-centrales in aanbouw. Algerije heeft plannen voor 7,5 gigawatt aan hybride centrales die gedeeltelijk op aardgas en gedeeltelijk op zonnehitte draaien. Deze plannen wachten op financiering. Nederland zou die financiering vanuit de FES-fondsen goed kunnen leveren, aldus de Stichting GEZEN.

bron:Stichting Gezen