De huisartsen in Nederland zijn ontevreden over het akkoord over een nieuw financieringssysteem voor huisartsen. Ze voerden daarom vorige week actie voor het behoud van de kwaliteit van de huisartsenzorg. PvdA woordvoerder Khadija Arib begrijpt hun ontevredenheid en heeft minister Hoogervorst om opheldering gevraagd.

Op 1 april hebben het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland een principe-akkoord bereikt over een nieuw financieringssysteem voor huisartsen vanaf 2006. Hierin is onder meer vastgelegd dat huisartsen zelf afspraken gaan maken met zorgverzekeraars, over zaken die nu nog automatisch worden geregeld. Ook moet voor alle patiënten een abonnement plus declaratiekosten worden gedeclareerd. De administratieve lastendruk dreigt dus te stijgen. Daarnaast vrezen de artsen dat  kleinere zorgverzekeraars die krap zitten, niet zullen uitbetalen.

PvdA Tweede-Kamerlid Khadija Arib heeft hier grote bezwaren tegen en heeft hier daarom tijdens het kamerdebat van 21 april vragen gesteld aan minister Hoogervorst. Deze kon de vragen van Arib en andere kamerleden niet naar tevredenheid van de artsen beantwoorden.

Arib: ´De huisartsen voelen zich in een hoek gedrukt, niet erkend en niet gewaardeerd. Zij zijn de vraagbaak, het vangnet, zij krijgen alle mensen binnen die maatschappelijke problemen hebben of geven. Dan wringt het als een minister niet duidelijk laat blijken hoe belangrijk.hij de rol van de huisarts vindt.'

Arib gebruikte het debat overigens ook om een eerder besproken probleem te agenderen: de bereikbaarheid van de huisartsenposten. Het blijkt nog steeds een groot probleem te zijn om huisartsen buiten kantooruren te bereiken, terwijl de huisartsenzorg volgens de PvdA De gebaseerd dient te zijn op 24-uurs beschikbaarheid.

bron:PvdA