Ziekenhuizen, AWBZ-instellingen en andere
zorgverleners moeten voornemens voor een fusie of concentratie
eerder gaan melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
Het gaat om een regeling voor vijf jaar. De ministerraad heeft dit
besloten op voorstel van minister Van der Hoeven (EZ).

Ondernemingen hoeven een voornemen tot
fusie of concentratie nu alleen voor te leggen aan de NMa als zij
een omzet hebben boven een bepaalde drempel.

Het kabinet verlaagt voor vijf jaar deze
omzetdrempel voor zorgverleners. Hierdoor moeten ziekenhuizen,
AWBZ-instellingen en andere zorgverleners eerder toestemming vragen
voor een fusie.

Zorgverleners zijn vaak actief op een
kleine relevante markt en hebben relatief lage omzetten. Een fusie
of concentratie hoeft daarom vaak niet te worden gemeld aan de NMa,
maar kan wel leiden tot een machtspositie die de keuzevrijheid
beperkt.

De lagere omzetdrempel moet dit risico
verkleinen.

Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan
de Raad van State gestuurd. De tekst van het besluit wordt openbaar
bij publicatie in het Staatsblad.

Bron:EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular