Brandveiligheid heeft in veel
zorginstellingen nog niet de aandacht die het verdient. Dat
concludeert het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) in een rapport.
Het gaat om een eerste verkenning van de situatie, schrijft het
college in het rapport dat vrijdag naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Aanleiding voor het onderzoek is de Schipholbrand van
2005. Het ministerie van VWS gaf daarna opdracht om ook in
zorginstellingen de brandveiligheid te toetsen.

De ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, de
geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging zijn de
eerste sectoren die zijn onderzocht. Van de circa 2.400
instellingen hebben er 65 meegedaan aan een enquête en zijn
er tien bezocht. Bij verder onderzoek zullen ook internaten voor
schipperskinderen en instellingen voor jeugdzorg onder de loep
worden genomen.

Tekortkomingen

Het college constateert dat in
zorginstellingen vaak zaken als brandwerende scheidingswandjes
ontbreken, evenals deurdrangers op deuren van beddenkamers. Als die
maatregelen zijn genomen, kan een brand zich minder snel
verspreiden. Ook worden veel bouwkundige of installatietechnische
gebreken niet opgemerkt door de technische dienst.

De personeelsbezetting in de nacht is een
ander aandachtspunt. Bij de helft van de instellingen, met name in
de verpleging en verzorging en de gehandicaptenzorg, is het niet
aannemelijk dat het personeel bij een brandmelding binnen twee
minuten ter plekke is en vervolgens binnen twee minuten de kamer
kan ontruimen. Deze norm heeft de brandweer geformuleerd.

Vervolgstappen

Staatssecretaris Bussemaker benadrukt in
een begeleidende brief dat zij een brandveilige omgeving ‘erg
belangrijk’ vindt en zich beraadt over de te nemen
vervolgstappen.

bron:VWS