Zorgplanet 2008 een nieuw vergelijkingsconcept voor zorgverzekeringen. 

Inspelend op de laatste ontwikkelingen op zorgverzekeringgebied, waarbij verzekeraars zich in toenemende mate richten op specifieke doelgroepen, heeft Scanwork de afgelopen maanden een geheel nieuw vergelijkingsconcept voor zorgverzekeringen ontwikkeld. Zorgplanet 2008 is optimaal toegankelijk voor alle belangrijke doelgroepen: gezin/alleenstaande, student, 50+ en pensionado en is daarmee de enige vergelijkingssite in Nederland die deze mogelijkheden biedt.

Zorgplanet 2008 een nieuw vergelijkingsconcept voor zorgverzekeringen.  

Inspelend op de laatste ontwikkelingen op zorgverzekeringgebied, waarbij verzekeraars zich in toenemende mate richten op specifieke doelgroepen, heeft Scanwork de afgelopen maanden een geheel nieuw vergelijkingsconcept voor zorgverzekeringen ontwikkeld. Zorgplanet 2008 is optimaal toegankelijk voor alle belangrijke doelgroepen: gezin/alleenstaande, student, 50+ en pensionado en is daarmee de enige vergelijkingssite in Nederland die deze mogelijkheden biedt. 

Studenten: Voor zorgverzekeringen kunnen studenten gebruik maken van landelijke aanbiedingen van verzekeraars of van een collectieve aanbieding vanuit hun opleiding. Een onderlinge vergelijkingsmogelijkheid is er niet. Op Zorgplanet kunnen studenten binnenkort in één oogopslag een overzicht krijgen van zowel de landelijke- als de aanbieding van de betreffende HBO of Universiteit en direct een keuze gaan maken. 

50+: De vraag naar specifieke zorgverzekeringen voor 50 plussers neemt toe. Verzekeraars ontwikkelen in toenemende mate speciale producten voor deze doelgroep. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om extra dekking voor gehoortoestellen, health checks, extra fysiotherapie en/of alternatieve geneeswijzen, bewegingsadviezen sportmogelijkheden etc.. Zorgplanet maakt deze specifieke producten op een snelle en transparante wijze toegankelijk voor de 50 plusser. 

Pensionado’s: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben zich gevestigd in het buitenland. Een grote groep betreft de zgn. pensionado’s die, afhankelijk van het woonland waar zij wonen of gaan wonen, vaak beperkt zijn in hun mogelijkheden op het gebied van zorgverzekeringen. Zorgplanet gaat deze groep een platform bieden met uitgebreide informatie rondom het thema zorgverzekering in het buitenland. 

Zorgplanet wil in Nederland op internet dé marktplaats worden op het gebied van zorgverzekeringen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze nieuwe site is optimale toegankelijkheid en maximale transparantie voor alle doelgroepen. “Wij kiezen bewust voor een vergelijkingssite die uitsluitend gespecialiseerd is in zorg, waarbij wij onze expertise maximaal kunnen inzetten. Met dit nieuwe concept bieden wij de consument optimale vergelijkingsmogelijkheden”, aldus Harry Kah, directeur Scanwork. 

Op dit moment biedt Zorgplanet vergelijking- en afsluitmogelijkheden voor ca 90% van de zorgmarkt. Naar verwachting zullen over enkele weken alle zorgverzekeringsproducten in de nieuwe site zijn opgenomen. 

Ook het MKB kan gebruik maken van de systemen van Zorgplanet. Werkgevers kunnen via Zorgplanet snel een vergelijking maken van de verschillende collectieve aanbiedingen van de verzekeraars en online een collectieve aanvraag doen. 

Voor verder informatie verwijzen wij u graag naar www.zorgplanet.nl

 ////////// EINDE PERSBERICHT //////////  

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Harry Kah, bereikbaar via telefoonnummer 0592-267170 of 06-13538407.  

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u sturen naar [email protected].
Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen stuur dan een email naar [email protected].