'Vanaf twee jaar naar de tandarts'is de
titel van het Peuter Tandzorgplan van Univé
Zorgverzekeringen en de Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging dat
op 8 december van start is gegaan. Om de toename van gaatjes en
tandbederf bij de jeugd tegen te gaan, worden kinderen in
Noord-Holland Noord voortaan op tweejarige leeftijd opgeroepen om
naar de tandarts te gaan. Univé meent dat dit plan mogelijk
in heel Nederland uitgerold kan worden.

In Noord-Holland Noord en op Texel
ontvangen tweejarige peuters voortaan bij het consultatiebureau een
oproepkaart voor een eerste bezoek aan de tandarts. Middels posters
bij de consultatiebureaus en tandartsen worden ouders gewezen op
het belang van tandartsbezoek. Dit is geheel in lijn met de
aanbevelingen uit een landelijk onderzoek van TNO over
jeugdtandverzorging dat 25 november jl. werd gepresenteerd.

Zorgverzekeraar Univé en de
Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging werken nauw samen met de
regionale thuiszorgorganisaties Evean, Corbis Plus en De Omring om
de ouders van de kinderen te bereiken. Univé verwacht dat
het Peuter Tandzorgplan veel

gebitsproblemen kan voorkomen. Jan
Stenger, directeur zorginkoop van Zorgverzekeraar Univé,
licht toe: 'De aantasting van het melkgebit werkt door op het
volwassen gebit. Lang niet iedereen weet dat. Als zorgverzekeraar
voelen wij ons verantwoordelijk voor goede voorlichting. En we
hopen, door nu te investeren in de kwaliteit van jeugdtandzorg,
verslechtering in de toekomst te voorkomen.'

De aftrap het Peuter Tandzorgplan vond
plaats tijdens een symposium over tandzorg voor de jeugd in het
Horizon College in Alkmaar. Jan Stenger overhandigde daar aan Mex
Meerdink, zoon van AZ speler Martijn Meerdink, de eerste
oproepkaart van het Peuter Tandzorgplan. Tijdens het symposium
ontmoetten de beroepsgroepen (tandartsen, mondhygiënisten,
consultatiebureauartsen en wijkverpleegkundigen) die het plan tot
een succes moeten maken, elkaar voor het eerst.

De aanwezigen juichen dit Noordhollands
initiatief toe. 'De overheid laat hier een taak liggen. Het is
goed dat het in deze regio vanaf nu zo professioneel wordt
aangepakt. Het is zaak om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat
alle peuters in Nederland op tweejarige leeftijd worden opgeroepen
om naar de tandarts te gaan. De Jeugdtandverzorging in Amsterdam is
ook van plan om in samenwerking met de GGD en de Amsterdamse
Tandartsenvereniging een dergelijk project te starten in 2007.'
Aldus Ivo Hamers, tandarts en directeur Regionale Instelling voor
Jeugdtandverzorging in Amsterdam.

Om ook de politiek in beweging te brengen
heeft Univé samen met fusiepartners VGZ-IZA-TRIAS in een
open brief aan de kamer gepleit voor het opnemen van het
halfjaarlijks onderzoek voor volwassenen in de basisverzekering.
Het snijdt aan twee

kanten. Er wordt een halt toegeroepen aan
de verslechtering van de gezondheid van het 'Nederlandse gebit'
en ouders die zelf op hun gebit letten, zullen hun kinderen meer
stimuleren in het onderhoud van hun gebit.

bron:Univé