De Schiedamse Zorgverzekeraar DSW zal ten behoeve van de slachtoffers
van de zeebeving in ieder geval 1.000.000 euro schenken.  

DSW verwacht dat dit bedrag met nog eens à©à©n of twee miljoen euro extra kan worden verhoogd.
 
 
- DSW zal de eigen financiële reserve waarover elke verzekeraar
verplicht beschikt met 1 miljoen euro verlagen, zodat dit bedrag voor
de hulp aan Azië beschikbaar kan komen.  
- Veel nieuwe verzekerden stappen momenteel vanwege de lage premie naar
DSW over, mede omdat DSW gemiddeld over de laatste 6 jaar de laagste
premie heeft.   
- Het personeel van DSW wil de fondsenwerving voor Azië ondersteunen
door gratis over te werken voor het opmaken van de nieuwe polissen.
Daarom zal DSW per nieuwe klant nog eens 10 euro extra beschikbaar
stellen.  
- Gelet op de extra inspanningen die de DSW-medewerkers willen leveren,
zal Chris Oomen, de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW voor
elke duizend nieuwe verzekerden 1 % van zijn jaarinkomen doneren.
Afhankelijk van het succes van het DSW-initiatief zal hij zijn gehele
jaarsalaris doneren. Ongeacht de uitkomst van de DSW-actie zal Oomen in
elk geval twee maandsalarissen schenken.   
 
DSW hoopt dat behalve voor de directe medische hulp en
voedselvoorziening veel geld beschikbaar komt voor de wederopbouw van
de getroffen gebieden. Daarom doet DSW een oproep aan de bestuurders
van andere zorgverzekeraars, bedrijven in de zorg, en het overige
bedrijfsleven in Nederland om eveneens een persoonlijke bijdrage te
leveren.  

Bron: ZORGVERZEKERAAR DSW