Persbericht

Als het aan de belangenvereniging voor medici — de VvAA — ligt, dan kan de zorgpremie in 2014 met 15 euro per maand lager. Dit komt neer op een verlaging van 180 euro op jaarbasis. Dit is natuurlijk een opsteker, aangezien de afgelopen jaren de zorgverzekering voor de consument alleen maar duurder is geworden. Dit is volgens de VvAA mogelijk doordat de verzekeraars de afgelopen flink hebben bespaard met de inkoop van geneesmiddelen.

Reservers

Doordat deze zorgverzekeraars genoeg reserves tot hun beschikking hebben, zou een verlaging van de zorgpremie met gemiddeld 15 euro per maand haalbaar zijn, aldus de nieuwssite Zorgverzekeraar2014.nl.

CZ

CZ maakte onlangs bekend dat zij in 2012 een winst hebben geboekt van 518 miljoen euro. De totale winst van alle zorgverzekeraars zou liggen boven de 2 miljard euro. Zij hebben namelijk allemaal geprofiteerd van een langere inkoopprijs op geneesmiddelen. Vorig jaar hebben de verzekeraars ook al geprofiteerd van deze hoge winst en toen zijn de premies ongeveer gelijk gebleven, vandaar dat dit in 2014 direct met gemiddeld 180 euro omlaag kan gaan.

Schippers

Minister Schippers heeft ook al aangegeven in een televisieprogramma, dat zij verwacht dat de zorgverzekeraars hun zorgpremie in 2014 gaan verlagen. Dit wil zij hen niet opleggen, maar grote jongens als CZ (direct), Unive en Achmea hebben aangegeven hun premie volgend jaar te gaan verlagen.

Inkomen

De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat in ieder geval niet door, maar dat geldt niet voor het eigen risico. Die zal per 2014 bepaald worden op basis van je inkomen. Er zullen drie verschillende schijven zijn, waarin je ingedeeld kan worden. 

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform