Het TGO-onderzoek (Team Grootschalige
Opsporing) naar de vrijdag 1 december gepleegde levensberoving is
nog altijd in volle gang. Vijf officieren van justitie van het
Bredase parket werken elk met een eigen taak samen met ruim 30
rechercheurs van het regiokorps Midden en West Brabant aan deze
zaak. Het onderzoek heeft grote prioriteit. Het werken binnen een
TGO garandeert kwaliteit van het onderzoek en beschikbaarheid van
de benodigde rechercheurs.

Er is in het kader van het onderzoek een
groot buurtonderzoek verricht, waarbij ongeveer 400 woningen in
Hoogerheide zijn bezocht. In de woning in Hoogerheide waar de
22-jarige verdachte met enige regelmaat verbleef en in de woning in
Den Haag waar hij staat ingeschreven en woont, hebben doorzoekingen
plaatsgevonden. Ook is in de school en omgeving grondig technisch
onderzoek verricht. Er is een groot aantal voorwerpen in beslag
genomen. Een deel wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch
Instituut.

In het eerste proces-verbaal, dat 3
december in het kader van de vordering tot inbewaringstelling bij
de rechter-commissaris werd ingediend, zijn enkele verklaringen van
getuigen opgenomen, die erop wijzen dat de 22-jarige J.C. in de
buurt van de plaats van het delict is gezien. De politie heeft
inmiddels vele getuigenverklaringen kunnen opnemen. De medewerking
van bewoners van Hoogerheide bleek hierbij groot. Door
getuigenverklaringen is er ook een verband te leggen tussen de
verdachte en enkele relevante in beslag genomen voorwerpen.

De bevindingen binnen het onderzoek wijzen
steeds nadrukkelijker op de betrokkenheid van de aangehouden
verdachte bij het misdrijf. De verdachte ontkent betrokken te zijn
bij deze zaak. De Raadkamer van de Rechtbank Breda beslist op 13
december over zijn gevangenhouding.

Het Openbaar Ministerie en de rechercheurs
begrijpen dat er in de samenleving, met name binnen de gemeenschap
in Hoogerheide, grote behoefte is aan meer informatie. Desondanks
blijft het Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek
terughoudend met het verstrekken van informatie. Het
Versterkingsprogramma opsporing en vervolging benadrukt het belang
van een zorgvuldige afweging. Indien het onderzoeksbelang en andere
te respecteren belangen dit toelaten, zal het OM meer informatie
vrijgeven.

bron:OM