De landelijke alcoholmatigingscampagne voor jongeren DRANK, de kater komt later zal dit jaar langs lokale en landelijke evenementen trekken. Ruim 200 jonge voorlichters gaan vanaf Koninginnedag gedurende het jaar tijdens diverse evenementen met hun leeftijdsgenoten in gesprek om ze bewust te maken van de risico's van overmatig drankgebruik en hen te motiveren om meer verantwoord om te gaan met alcohol.

De intensivering van de campagne is samen met intensivering van handhaving een van de nieuwe maatregelen tegen het overmatig drankgebruik onder jongeren. Het aantal evenementen in Nederland neemt steeds verder toe. Een van de redenen voor de toename van deze zogenaamde 'Time-out' momenten is de toegenomen welvaart en vrije tijd. Tijdens deze momenten blijkt de sociale controle op het verantwoord verstrekken en drinken van alcohol zeer laag. Deze zogenoemde 'verbraderisering' doet de normen vervagen.

Nederlandse jongeren drinken zeer frequent. Een kwart van de jongeren drinkt om de drie dagen alcoholhoudende drank. Hiermee drinkt de Nederlandse jongere het meest frequent van Europa. Een andere zorgelijke ontwikkeling is dat jongeren vaak veel in à©à©n keer drinken. Op 15 jarige leeftijd drinkt bijvoorbeeld de helft van de jongens gemiddeld meer dan 5 glazen op een weekendavond en à©à©n op de vijf zelfs gemiddeld meer dan 10. Sinds 1992 komt de toename van het alcoholgebruik onder jongeren vooral op het conto van de meisjes. In de trends in lifetime, maand en dronkenschap prevalentie is vooral bij meisjes een toename in het drankgebruik te zien. Meisjes zijn meer gaan drinken en zijn ook vaker dronken dan voorheen. Was in 1992 tien procent van de meisjes (twaalf tot en met achttien jaar) à©à©n of meer keer dronken in de maand, in 2003 is dat gestegen tot twintig procent. Hiermee zijn meisjes inmiddels op hetzelfde "niveau" aangekomen als jongens. Ruim à©à©nderde van de jongens en à©à©nvijfde van de meisjes drinkt drie keer per maand tenminste vijf glazen alcohol op een avond. Grote hoeveelheden achter elkaar drinken wordt ook wel binge-drinken genoemd.

In de huidige drukke prestatiegerichte maatschappij hebben mensen ook meer behoefte aan 'Time-out'. Deze 'Time-out' situaties kenmerken zich door verlaagde sociale controle. Voor ouders niet altijd de makkelijkste periode om het drankgebruik van hun kinderen in de gaten te houden. De commercie speelt hier handig op in door het aanbod aan activiteiten en alcoholhoudende dranken breder en goedkoper te maken. Was een feest of evenement vroeger een uitzondering, tegenwoordig is het meer regel. Het wordt zo dan ook steeds moeilijker om je aan het advies voor verantwoord gebruik te houden, getuige de met de jaren toenemende alcoholproblematiek in Nederland. Een laatste becijfering van de alcoholproblematiek in Nederland blijkt dat zo'n 10% van de Nederlandse bevolking kampt met alcoholproblematiek.

De afgelopen jaren heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geconstateerd dat op de lokale en landelijke evenementen de wettelijke bepalingen van de drank- en horecawet vaak niet worden nageleefd. Waardoor er geen sprake is van een verantwoorde verstrekking. Het gaat hier onder andere over de regels aangaande het doorschenken aan dronken mensen en de leeftijdsgrens van 16 jaar. De VWA zal in 2005 zich dan ook meer toeleggen op de controle van grootschalige evenementen.

Deze trends in de samenleving vormen de aanleiding voor het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) om haar jongerencampagne DRANK, de kater komt later uit te bereiden. In het verleden ging een groep jonge voorlichters in de zomerperiode op de Nederlandse stranden en campings in gesprek met hun leeftijdsgenoten over de risico's van overmatig alcoholgebruik. Dit jaar trekken in totaal zo'n 200 jonge voorlichters door het hele land langs grote en kleine evenementen, zoals festivals, stranden campings, braderieën en reguliere horeca, gedurende het hele jaar. Op de website www.alcoholinfo.nl wordt de landelijke evenementenkalender bijgehouden. Hierop is te zien wanneer de voorlichters waar zullen werken. Met deze intensivering hoopt het NIGZ met een zelfde effectieve methode een breder publiek aan het nadenken te zetten over hun eigen alcoholgebruik. Zeker in die gebieden waar deze campagne deel uitgaat maken van lokaal alcoholmatigingsbeleid en geflankeerd door verscherpte controle op de naleving van de bestaande wetgeving zal de campagne een waardevolle bijdrage leveren.

bron:NIGZ