Gedeputeerde Leen van der Sar heeft op 12 mei symbolisch een subsidie van 783.000 euro overhandigd aan burgemeester mevrouw Netelenbos en wethouder mevrouw Goldschmeding van de gemeente Oud-Beijerland voor de sanering van het terrein van de vroegere gemeentelijke gasfabriek aan de Scheepmakershaven in Oud-Beijerland.

Met deze subsidieverlening is weer een belangrijke stap gezet voor de uitvoering van het gasfabriekenprogramma, dat nog tot 2015 doorloopt. Op dit moment zijn plannen in voorbereiding of uitvoering voor 9 van de 21 gasfabriekterreinen. Và³à³r 1950 had Zuid-Holland 35 gasfabrieken. In het kader van het programma Herontwikkeling Gasfabrieksterreinen (het zgn. gasfabriekenprogramma) kan de provincie Zuid-Holland subsidie verlenen voor de bodemsanering van voormalige gasfabriekterreinen. In dit programma zijn 21 locaties opgenomen, waaronder de Scheepmakershaven in Oud-Beijerland. Uitgaande van de afspraken die in het verleden zijn gemaakt betekent dat voor deze sanering een subsidie van 783.000 euro wordt verleend.

Rond de invoering van het aardgas tussen 1950 en 1970 werden de fabrieken gesloten en bleven de terreinen achter met een ernstig verontreinigde bodem. In de loop der tijd is van 14 terreinen de bodem gesaneerd. Geld en plannen ontbraken echter voor een oplossing voor de overige terreinen. De bodemverontreiniging werd een steeds grotere hindernis voor de intensivering van het gebruik van de binnenstedelijke ruimte. Om dit te doorbreken zijn in 1999 afspraken gemaakt tussen de provincies, grote steden en de ministeries van VROM en EZ over de herontwikkeling van de voormalige gasfabriekterreinen. Het ministerie van VROM heeft in dat verband geld ter beschikking gesteld voor de financiering van een deel van de kosten van de bodemsanering. Uitgangspunt van de programma's is, dat de bodem gesaneerd wordt als er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen.

bron:Provincie Zuid-Holland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular