De politie start in het voorjaar weer met controles op het illegaal crossen met motoren in natuur- en stiltegebieden. Crossmotoren veroorzaken niet alleen veel overlast in de natuurgebieden maar wekken ook veel ergernis bij wandelaars en fietsers. Door geluidsoverlast wordt de rust van dieren verstoord. Wegen en paden worden daarnaast vernield door crossmotoren.

Het beleid en de aanpak zijn voor het komende seizoen veranderd. De boetes voor het rijden in een natuurgebied (vaak aangegeven met borden van Staatsbosbeheer) bedragen 150 euro. Het crossen in een stiltegebied komt de overtreder op 175 euro boete te staan. Crossers die al vaker gepakt zijn, krijgen een proces-verbaal dat naar het openbaar ministerie gestuurd wordt. Hun motor wordt niet meer in beslag genomen. Iemand die doorrijdt na een stopteken van een agent of boswachter raakt onverbiddelijk zijn crossmotor kwijt. Doorrijden na een stopteken leidde in het verleden tot gevaarlijke situaties en meerdere opsporingsambtenaren raakten daarbij zelfs gewond. De politie zal de komende tijd geregeld controles uitvoeren op illegaal crossen in de buitengebieden van de regio Zuidoost-Brabant.

bron:politie Zuid-Oost Brabant